Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2014-mars 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktlighetsresultatet för mars blev 92,0 procent för persontågen och 79,9 procent för godstågen.

Punktligheten i mars jämfört med februari förbättrades med 1,9 procentenheter för persontågen och med 4,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med mars 2014 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter för persontågen men förbättrades med 0,9 procentenheter för godstågen.

Mars har varit en relativt bra månad för punktligheten. De händelser som främst ändå påverkat tågens punktlighet negativt under månaden har bland annat varit en del växelfel i och omkring Stockholm, ett vid Tegelbacken 23 mars, ett annat strax söder om Centralen 24 mars. Ett signalställverksfel i Flemingsberg 27 mars påverkade tågtrafiken i Stockholmsområdet negativt den 27 mars. Ett elanläggningsfel på en omformarstation i Olskroken 4 mars gjorde att det blev spänningslöst på Göteborgs ställverksområde vilket påverkade många tågs punktlighet. Kontaktledningsarbeten mellan Laxå och Skövde på Västra Stambanan har lett till hastighetsnedsättningar och förseningar på tågen.

Utfall persontåg mars : 92,0 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg mars : 92,0 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,9 procentenheter under mars 2015 jämfört med februari 2015. Jämfört med mars 2014 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) mars: 94,0 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) mars: 94,0 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under mars 2015 jämfört med februari 2015. Jämfört med mars 2014 försämrades punktligheten med 2,0 procentenheter.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars: 91,7 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars: 91,7 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 3,7 procentenheter under mars 2015 jämfört med februari 2015. Jämfört med mars 2014 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars: 82,5 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars: 82,5 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 3,2 procentenheter under mars 2015 jämfört med februari 2015. Jämfört med mars 2014 försämrades punktligheten med 0,9 procentenheter.

Utfall godståg mars: 79,9 % (Rätt tid +5 min)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg mars: 79,9 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten förbättrats med 4,7 procentenheter under mars 2015 jämfört med februari 2015. Jämfört med mars 2014 förbättrades punktligheten med 0,9 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.