Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2015-april 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för april 2016.

April månads punktlighet var riktigt bra. Månadsresultatet för persontågen under april 2016 är det bästa månadsresultatet sedan april 2014, månadsresultatet för godstågen under april 2016 är det bästa månadsresultatet sedan november 2015.

Punktligheten för april blev 91,8 procent för persontågen och 79,3 procent för godstågen. Punktligheten i april jämfört med mars förbättrades med 0,9 procentenheter för persontågen och med 2,8 procentenheter för godstågen. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter för persontågen och med 0,4 procentenheter för godstågen.

Den händelse som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under april har varit de utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015. Under månaden drabbades cirka 1800 persontåg av förseningar vid dessa kontroller, cirka 300 av dessa tåg blev så pass försenade att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för persontågen i april med -0,4 procentenheter. Nämnas i detta sammanhang kan vara att anpassningar av den tågtrafik som går över Öresundsbron har gjorts, och görs kontinuerligt i samarbete mellan Skånetrafiken / SJ och Trafikverket, för att i möjligaste mån minimera tågförseningarna.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Banarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm - Lund.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde - Falköping.
  • Banarbeten med Citybanan på sträckan Karlberg – Solna.
  • Skadade växlar vid Lerum påverkade tågtrafiken 18-21 april.
  • Växelfel vid Malmsjö mellan Södertälje syd och Flemingsberg 14 – 15 april.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg april 2016: 91,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,9 procentenheter under april 2016 jämfört med mars 2016. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april 2016: 94,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,0 procentenheter under april 2016 jämfört med mars 2016. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april 2016: 90,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,9 procentenheter under april 2016 jämfört med mars 2016. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april 2016: 80,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under april 2016 jämfört med mars 2016. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 1,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg april 2016: 79,3 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 2,8 procentenheter under april 2016 jämfört med mars 2016. Jämfört med april 2015 förbättrades punktligheten med 0,4 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.