Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2014-juli 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktligheten för juli blev 90,0 % för persontågen och 82,6 % för godstågen. Punktligheten i juli jämfört med juni försämrades med 0,3 procentenheter för persontågen men förbättrades med 7,3 procentenheter för godstågen. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 2,7 procentenheter för persontågen och med 5,0 procentenheter för godstågen.

Punktligheten under juli har varierat, första halvan av månaden var punktligheten relativt låg, 87,1 % för persontågen och 77,7 % för godstågen, andra halvan av månaden var punktligheten ovanligt hög, 92,7 % för persontågen och 87,8 % för godstågen. Detta kan förklaras med att det var en större mängd banarbeten som störde tågtrafiken under första halvan av månaden. Punktligheten för godstågen har under månaden varit hög, månadsresultatet 82,6 % är det bästa sedan augusti 2013. Detta kan delvis förklaras med att det går färre godståg i juli jämfört med andra månader vilket i sin tur leder till färre tåganhopningar och minskad tågträngsel, och därmed färre förseningar vid terminaler och godsbangårdar.

Under juli har en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Spårbyten mellan Alingsås och Göteborg hela juli.
  • Banarbeten med spårbyte och byggnation av nya driftplatser på sträckan Hudiksvall – Sundsvall hela juli.
  • Gamla Årstabron vid Stockholms C avstängd för reparationsarbeten hela juli.
  • Banarbeten vid Karlberg 1-6 juli, Karlberg – Sundbyberg 6-10 juli och Karlberg – Solna 10-15 juli.
  • Banarbeten med hastighetsnedsättningar som följd på Hallsbergs personbangård 1-14 juli.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg juli: 90,0 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Persontågens punktlighet försämrades med 0,3 procentenheter under juli 2015 jämfört med juni 2015. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 2,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juli: 93,2 %  (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under juli 2015 jämfört med juni 2015. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli: 89,1 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 1,5 procentenheter under juli 2015 jämfört med juni 2015. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 3,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli: 73,8 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,4 procentenheter under juli 2015 jämfört med juni 2015. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 6,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg juli: 82,6 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 7,3 procentenheter under juli 2015 jämfört med juni 2015. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten med 5,0 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.