Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2015-augusti 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för augusti 2016.

Både juli och augusti visar mycket goda punktlighetssiffror på järnvägen. Månadsresultatet för persontågen är det bästa på nästan två och ett halvt år. Pendel- och flygtågen utmärker sig med en punktlighet under augusti på 95,8 procent.

Även månadsresultatet för godstågen under augusti är jämförelsevis god, 81,5 procent. Den är likvärdig med juliresultatet och dessa båda månadsresultat är de bästa sedan augusti 2015 då punktligheten var 81,6 procent.

Punktligheten för augusti blev 92,2 procent för persontågen. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 3,0 procentenheter för persontågen.

Få tågstörande händelser bidrog till den goda punktligheten

Augusti månad 2016 har, i likhet med juli, varit relativt fritt från händelser som normalt sett brukar kunna påverka tågtrafikens punktlighet under sommaren, såsom åskväder/blixtnedslag, bränder och solkurvor. De gånger som tågtrafiken trots allt drabbats av förseningar på grund av dylika händelser så har de uppstått på ställen där tågtrafiken inte är så intensiv, storstadsområdena där tågtrafiken är intensiv har i stort sett varit förskonade från dessa händelser.

Punktligheten under augusti för kortdistanstågen (pendel- och flyg-tåg), som främst trafikerar storstadsområdena, har under augusti varit riktigt hög, 95,8 procent. Detta är det bästa månadsresultatet för kortdistanstågen sedan februari 2014.

Händelser som påverkat punktligheten

De händelser under augusti som trots allt påverkat punktligheten har ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. Här kan nämnas spårbyten på Stambanan genom Övre Norrland, främst på sträckorna Storträsk – Träskholm och Storsund – Järneträsk, samt kontaktledningsarbeten på Västra Stambanan på sträckan Skövde – Falköping.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under augusti kan nämnas;

  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckan Bastuträsk – Nyfors på Stambanan genom Övre Norrland.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckan Kil – Fagerås på Värmlandsbanan.
  • Kontaktledningsfel på Maria station norr om Helsingborg 1 augusti.
  • Växelfel vid Södertälje Syd Övre 2 augusti.Kontaktledningsfel vid Karlberg 14 augusti.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg augusti 2016: 92,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under augusti 2016 jämfört med juli 2016. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 3,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) augusti 2016: 95,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under augusti 2016 jämfört med juli 2016. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 3,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti 2016: 89,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,3 procentenheter under augusti 2016 jämfört med juli 2016. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti 2016: 82,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,5 procentenheter under augusti 2016 jämfört med juli 2016. Jämfört med augusti 2015 förbättrades punktligheten med 9,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg augusti 2016: 81,5 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten under augusti 2016 varit likvärdig med punktligheten under juli 2016. Jämfört med augusti 2015 försämrades punktligheten med 0,1 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.