Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2014-december 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för december 2015.

Punktligheten för december blev 89,9 procent för persontågen och 73,3 procent för godstågen. Punktligheten i december jämfört med november förbättrades med 1,7 procentenheter för persontågen men försämrades med 6,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 1,8 procentenheter för persontågen och med 5,8 procentenheter för godstågen.

Den händelse som påverkat persontågens punktlighet mest i december månad är den utökade gränskontrollen som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Under december berördes, och försenades, cirka 2500 persontåg av gränskontrollen. Av dessa försenades cirka 600 tåg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för persontågen i december med -0,8 procentenheter. Tillsammans med Skånetrafiken och SJ gör vi kontinuerligt anpassningar för att minimera tågförseningarna av den tågtrafik som går över Öresundsbron. Månadens största händelse som påverkat godstågens punktlighet är den urspårning av ett godståg som skedde på sträckan Frövi – Sällinge 2 december. Under månaden berördes, och försenades cirka 1000 godståg av denna händelse. Av dessa försenades cirka 600 godståg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för godstågen i december med -5,1 procentenheter.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Stormen Helga 4-5 december.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckorna Ransta - Tillberga och Bastuträsk - Nyfors.
  • Signalställverksfel i Huddinge 11-12 december.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Trafikverket har valt att anpassa sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg december: 89,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,7 procentenheter under december 2015 jämfört med november 2015. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 1,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) december: 94,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,7 procentenheter under december 2015 jämfört med november 2015. Jämfört med december 2014 förbättrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december: 86,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under december 2015 jämfört med november 2015. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 4,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december: 79,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 4,1 procentenheter under december 2015 jämfört med november 2015. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 2,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

Utfall godståg december: 73,3 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 6,7 procentenheter under december 2015 jämfört med november 2015. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 5,8 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.