Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

December 2015-december 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för december 2016.

Punktligheten för december blev 91,3 procent för persontågen och 80,9 procent för godstågen. Det är en förbättring sedan november för både gods och persontåg på drygt 5 procentenheter.

Månadsresultatet för december visar två ansikten. Under första delen av månaden, den 1-15 december, var snittpunktligheten för persontågen relativt låg, 88,7 procent. Under andra delen av månaden, 16-31 december, var snittpunktligheten relativt hög, 93,9 procent. Denna höga punktlighet kan delvis förklaras med att det under helgdagarna körs färre tåg än normalt och i och med det minskas också risken för att följdförseningar uppstår.

En annan förklaring är att Trafikverket i dialog med tågföretagen tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna 2017 – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan. Den nya tågplanen började gälla den 11 december.

Händelser som påverkat punktligheten

De händelser under december som påverkade punktligheten negativt har, i likhet med oktober och november, ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen. Här kan nämnas;

  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Moholm – Väring - Skövde.
  • Banarbeten på Södra stambanan, främst på sträckan Hässleholm – Lund.
  • Banarbeten vid Stockholm Södra i samband med bygget av den nya Citybanan.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under december kan nämnas;

  • Växelfel vid Älvsjö den 15-16 december.
  • Signalanläggningsfel vid Stockholm C och Stockholm Södra den 8-9 december.
  • Spårledningsfel Södertälje – Malmsjö den 8 december.
  • En urspårning av godsvagnar på Sävenäs rangerbangård den 2 december.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg december 2016: 91,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättades med 5,1 procentenheter under december 2016 jämfört med november 2016. Jämfört med december 2015 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) december 2016: 93,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,0 procentenheter under december 2016 jämfört med november 2016. Jämfört med december 2015 försämrades punktligheten
med 1,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december 2016: 90,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 7,0 procentenheter under december 2016 jämfört med november 2016. Jämfört med december 2015 förbättrades punktligheten med 4,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december 2016: 82,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 14,2 procentenheter under december 2016 jämfört med november 2016. Jämfört med december 2015 förbättrades punktligheten med 2,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg december 2016: 80,9 % (Rätt tid +5 min)

Godstågen punktlighet förbättrades med 5,8 procentenheter under december 2016 jämfört med november 2016. Jämfört med december 2015 förbättrades punktligheten med 7,6 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.