Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2015-februari 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för februari 2016.

Punktligheten för februari blev 91,3 procent för persontågen och 74,2 procent för godstågen. Punktligheten i februari jämfört med januari förbättrades med 4,3 procentenheter för persontågen och med 8,6 procentenheter för godstågen. Jämfört med februari 2015 förbättrades punktligheten med 1,5 procentenheter för persontågen men försämrades med 1,0 procentenheter för godstågen.

Februari månads punktlighet var riktigt bra. Månadsresultatet för persontågen, 91,3 procent är det bästa månadsresultatet sedan mars 2015. Jämfört med föregående månad, januari, har månadsresultatet förbättrats avsevärt, både för persontågen och godstågen. Detta kan i stort förklaras med att tågtrafiken under februari framförts utan de vinterproblem som fanns under januari, med sträng kyla och med ett flertal snöoväder.

Den händelse som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under februari har varit en brand i ett teknikhus vid Olskroken i Göteborg den 13 februari. Teknikhuset styrde över cirka 40 signaler och 8 växlar och blev vid branden i stort sett helt utslaget. Branden gav effekter på tågtrafiken under hela resterande delen av februari med bland annat inställda pendeltåg mellan Göteborg och Ale, inställda tåg mellan Göteborg och Ytterby, kraftigt minskat antal tåg till och från Volvo och Göteborgs Hamn samt förseningar för övrig tågtrafik.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas:

  • De utökade gränskontrollerna vid Öresundsbron, främst vid Hyllie på svenska sidan.
  • Kontaktledningsbyte på sträckan Falköping-Skövde.
  • Signalfel vid Stockholms Södra 4 februari.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg februari 2016: 91,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet förbättrades med 4,3 procentenheter under februari 2016 jämfört med januari 2016. Jämfört med februari 2015 förbättrades punktligheten med 1,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) februari 2016: 95,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,4 procentenheter under februari 2016 jämfört med januari 2016. Jämfört med februari 2015 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) februari 2016: 89,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 5,9 procentenheter under februari 2016 jämfört med januari 2016. Jämfört med februari 2015 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) februari 2016: 78,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 8,4 procentenheter under februari 2016 jämfört med januari 2016. Jämfört med februari 2015 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg februari 2016: 74,2 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 8,6 procentenheter under februari 2016 jämfört med januari 2016. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.