Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2015-januari 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för januari 2016.

Punktligheten för januari blev 87,0 procent för persontågen och 65,6 procent för godstågen. Punktligheten i januari jämfört med december försämrades med 2,9 procentenheter för persontågen och med 7,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 3,3 procentenheter för persontågen och med 5,3 procentenheter för godstågen.

Under januari 2016 har vi haft sträng kyla i norra Sverige och ett flertal snöoväder, främst i västra Sverige. Mest har vinterproblemen i år inverkat på godstrafikens punktlighet. Godstågen har ofta ankommit så försenade till bangårdarna att det sedan i förlängningen påverkat avgångspunktligheten från bangårdarna. Avgångspunktligheten för godstågen under januari var 65,4 procent. Den dåliga avgångspunktligheten för godstågen i januari påverkade ankomstpunktlighetsresultatet i januari för godstågen med cirka -14,0 procentenheter.

Under månaden har också en rad andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • De utökade gränskontrollerna vid Öresundsbron,dels vid Kastrup på danska sidan, dels vid Hyllie på svenska sidan.
  • Ställverksfel Karlberg-Solna/Sundbyberg 28-29 januari.
  • Kontaktledningsbyte på sträckan Regumatorp-Skövde 8-10 januari.
  • Rälsbrott och spårfel vid Blackvreten på Arlandabanan 7-8 januari.
  • Signalfel på Tegelbacken vid Stockholm C 11 januari.
  • Signalanläggningsfel Göteborg C 11-12 januari.
  • Rälsbrott och signalfel vid Barkaby på Mälarbanan 15 januari.
  • Avstängt spår och hastighetsnedsättningar vid Frövi, följdverkningar efter tågurspårningen 2 december.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg januari 2016: 87,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,9 procentenheter under januari 2016 jämfört med december 2015. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 3,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) januari 2016: 92,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under januari 2016 jämfört med december 2015. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 1,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari 2016: 83,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,8 procentenheter under januari 2016 jämfört med december 2015. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 4,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari 2016: 70,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 9,0 procentenheter under januari 2016 jämfört med december 2015. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 8,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

Utfall godståg januari 2016: 65,6 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 7,7 procentenheter under januari 2016 jämfört med december 2015. Jämfört med januari 2015 försämrades punktligheten med 5,3 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.