Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2014-juni 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktlighetsresultatet för juni blev 90,3 procent för persontågen och 75,3 procent för godstågen. För persontågen betyder det att punktlighetsresultatet legat över 90,0 procent för tionde månaden i följd.

Punktligheten i juni jämfört med maj försämrades med 1,0 procentenheter för persontågen och med 1,5 procentenheter för godstågen. Jämfört med juni 2014 förbättrades punktligheten med 4,5 procentenheter för persontågen men försämrades med 1,5 procentenheter för godstågen. Den stora förbättringen för persontågen juni 2015 jämfört med juni 2014 kan i stort förklaras med att punktligheten i juni 2014 var osedvanligt låg, detta beroende på att det då rådde en arbetsmarknadskonflikt bland tågpersonal i södra Sverige

Under juni har en del banarbeten och signalsystemfel med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas

  • Banarbeten med enkelspårsdrift på sträckan Jakobsberg – Kallhäll.
  • Signalsystemfel med hastighetsnedsättning som följd på sträckan Solum – Västeraspby på Botniabanan.
  • Banarbeten med hastighetsnedsättningar som följd på Hallsbergs personbangård.
  • Hastighetsnedsättningar efter slipersbyte på sträckan Ludvika –Fagersta.
  • Spårbyte med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättningar som följd på sträckan Göteborg – Alingsås.

Utöver detta kan nämnas att Gamla Årstabron vid Stockholms Central har varit avstängd för reparationsarbeten under hela juni. Detta har inneburit begränsad framkomlighet och i vissa fall förseningar på tågen mellan Stockholm C och Flemingsberg. Under månaden har också två tågurspårningar på rangerbangårdar , en på Sävenäs rangerbangård 16 juni och en på Hallsbergs rangerbangård 17 juni gett följdverkningar och förseningar, främst för godstågstrafiken.

Utfall persontåg juni: 90,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg juni: 90,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg) Persontågens punktlighet försämrades med 1,0 procentenheter under juni 2015 jämfört med maj 2015. Jämfört med juni 2014 förbättrades punktligheten med 4,5 procentenheter.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juni: 94,4 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juni: 94,4 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg) Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,9 procentenheter under juni 2015 jämfört med maj 2015. Jämfört med juni 2014 förbättrades punktligheten med 2,4 procentenheter.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni: 87,7 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni: 87,7 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg) Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under juni 2015 jämfört med maj 2015. Jämfört med juni 2014 förbättrades punktligheten med 5,3 procentenheter.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni: 79,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni: 79,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg) Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,0 procentenheter under juni 2015 jämfört med maj 2015. Jämfört med juni 2014 förbättrades punktligheten med 14,0 procentenheter.

Utfall godståg maj: 75,3 % (Rätt tid +5 min)

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg maj: 75,3 % (Rätt tid +5 min) För godstågen har punktligheten försämrats med 1,5 procentenheter under juni 2015 jämfört med maj 2015. Jämfört med juni 2014 försämrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.