Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2015-juli 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för juli 2016.

Tågtrafiken i juli hade den högsta punktligheten på flera år. Minskad trängsel på järnvägen och få störningar är några av anledningarna.

Persontågen i juli hade den bästa punktligheten (92.1 %) sedan mars 2014, medans godstågen punktlighet (81.5%) är den högsta sedan augusti 2015.

Mindre trafik och få störningar i storstäder

I juli går det normalt färre tåg än under årets övriga månader. Resandetågen reducerades under juli med cirka 4500 tåg (minus cirka 5,7 procent) och godstågen reducerades med cirka 1600 tåg (minus cirka 12,7 procent), jämfört med årets övriga månader. Detta har lett till minskad tågträngsel, vilket i sin tur gör att färre tåg drabbas av förseningar de gånger störningar trots allt uppstår.

Juli har dessutom varit relativt fritt från händelser som kan påverka tågtrafikens punktlighet under sommaren, såsom åskväder, blixtnedslag, bränder och solkurvor. De gånger som tågtrafiken trots allt drabbats av förseningar på grund av dylika händelser har de uppstått på ställen där tågtrafiken inte är så intensiv. Storstadsområdena har i stort sett varit förskonade från sådana händelser.

Händelser som påverkat punktligheten

Under juli har dock trots allt en del enskilda händelser påverkat tågens punktlighet. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen. Här kan nämnas;

  • Hastighetsnedsättningar vid Kärreberga på sträckan Åstorp - Klippan på Skånebanan.
  • Enkelspårsdrift och hastighetsnedsättningar på sträckan Partille - Jonsered på grund av rälsbyte.
  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
  • Kontaktledningsarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm - Lund.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde - Falköping.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg juli 2016: 92,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 2,6 procentenheter under juli 2016 jämfört med juni 2016. Jämfört med juli 2015 förbättrades punktligheten med 2,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juli 2016: 95,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,3 procentenheter under juli 2016 jämfört med juni 2016. Jämfört med juli 2015 förbättrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juli 2016: 90,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 2,4 procentenheter under juli 2016 jämfört med juni 2016. Jämfört med juli 2015 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juli 2016: 80,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 3,5 procentenheter under juli 2016 jämfört med juni 2016. Jämfört med juli 2015 förbättrades punktligheten med 7,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg juli 2016: 81,5 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 4,4 procentenheter under juli 2016 jämfört med juni 2016. Jämfört med juli 2015 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.