Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juni 2014-maj 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktlighetsresultatet för maj blev 91,3 procent för persontågen och 76,8 procent för godstågen.

Punktligheten i maj jämfört med april förbättrades med 0,9 procentenheter för persontågen men försämrades med 2,1 procentenheter för godstågen. Jämfört med maj 2014 förbättrades punktligheten med 2,0 procentenheter för persontågen men försämrades med 2,7 procentenheter för godstågen.

Under maj har en del hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter påverkat tågens punktlighet negativt. Här kan nämnas;

  • Signalsystemfel med hastighetsnedsättning som följd på sträckan Solum – Västeraspby på Botniabanan.
  • Kontaktledningsarbeten på sträckan Laxå – Skövde på Västra Stambanan.
  • Ett brofel vid Algutsgården på Västra Stambanan.
  • Hastighetsedsättningar på grund av spårstabilisering mellan Fredrikslund och Kalmar Södra på Kust till kust-banan.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av en tidigare tågurspårning vid Singsån på Stambanan genom Övre Norrland.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Ransta –Tillberga mellan Sala och VästeråsHastighetsnedsättningar efter slipersbyte på sträckan Ludvika –Fagersta.

Utöver detta kan nämnas att Gamla Årstabron vid Stockholm Central har varit avstängd för reparationsarbeten under hela maj. Detta har inneburit begränsad framkomlighet och i vissa fall förseningar på tågen mellan Stockholm C och Flemingsberg.

Utfall persontåg maj : 91,3 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg maj : 91,3 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,9 procentenheter under maj 2015 jämfört med april 2015. Jämfört med maj 2014 förbättrades punktligheten med 2,0 procentenheter.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj: 95,3 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj: 95,3 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,9 procentenheter under maj 2015 jämfört med april 2015. Jämfört med maj 2014 förbättrades punktligheten med 2,7 procentenheter.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj: 88,9 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj: 88,9 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under maj 2015 jämfört med april 2015. Jämfört med maj 2014 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj: 78,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj: 78,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,8 procentenheter under maj 2015 jämfört med april 2015. Jämfört med maj 2014 förbättrades punktligheten med 2,8 procentenheter.

Utfall godståg maj: 76,8 % (Rätt tid +5 min)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg maj: 76,8 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 2,1 procentenheter under maj 2015 jämfört med april 2015. Jämfört med maj 2014 försämrades punktligheten med 2,7 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.