Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juni 2015-juni 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för juni 2016.

Punktligheten under juni har varierat. Under perioden 23-26 juni nådde cirka 84 procent av persontågen sin slutstation inom fem minuters försening. Under perioderna 1-22 juni och 27-30 juni var punktligheten relativt god, snittpunktligheten var då cirka 90,1 procent.

Punktligheten totalt för juni blev 89,5 procent för persontågen och 77,1 procent för godstågen.

Åskväder orsakade tågstörningar

De händelser som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under månaden inträffade under midsommarhelgen 24-26 juni. Främst var det tågtrafiken i södra Sverige som drabbades av förseningar och inställda tåg. Åskväder och blixtnedslag orsakade skador på signal-, och strömförsörjningsanläggningar. Detta ledde i sin tur att tågtrafiken under flera dagar fick bedrivas under restriktiva förhållanden, bland annat med enkelspårsdrifter mellan Åkarps Norra och Flackarp och på sträckan Eslöv – Höör – Hässleholm på Södra stambanan.

Andra händelser som påverkat punktligheten

Under juni har också en del andra enskilda händelser, påverkat tågens punktlighet. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen.

  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
  • Hastighetsnedsättningar söder om Gävle på sträckan Skutskär - Bomansberget på grund av dubbelspårsbyggnation.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde - Falköping.
  • Kontaktledningsfel i Göteborg och Hallsberg 23 juni.
  • Banarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm - Lund.

Punktligheten i juni jämfört med maj försämrades med 1,1 procentenheter för persontågen men förbättrades med 0,6 procentenheter för godstågen. Jämfört med juni 2015 försämrades punktligheten med 0,5 procentenheter för persontågen men förbättrades med 1,8 procentenheter för godstågen.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg juni 2016: 89,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,1 procentenheter under juni 2016 jämfört med maj 2016. Jämfört med juni 2015 försämrades punktligheten med 0,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) juni 2016: 93,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,3 procentenheter under juni 2016 jämfört med maj 2016. Jämfört med juni 2015 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) juni 2016: 87,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,1 procentenheter under juni 2016 jämfört med maj 2016. Jämfört med juni 2015 förbättrades punktligheten med 0,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) juni 2016: 77,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,6 procentenheter under juni 2016 jämfört med maj 2016. Jämfört med juni 2015 försämrades punktligheten med 1,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg juni 2016: 77,1 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 0,6 procentenheter under juni 2016 jämfört med maj 2016. Jämfört med juni 2015 förbättrades punktligheten med 1,8 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.