Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2014-april 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktlighetsresultatet för april blev 90,4 procent för persontågen och 78,9 procent för godstågen.

Jämfört med mars försämrades punktligheten med 1,6 procentenheter för persontågen och med 1,0 procentenheter för godstågen. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 1,9 procentenheter för persontågen och med 1,1 procentenheter för godstågen.

Den försämrade punktligheten kan till stor del förklaras med en rad händelser i och omkring Stockholm. Gamla Årstabron är sedan den 6 april avstängd på grund av reparation, vilket innebär begränsad framkomlighet för tågen mellan Stockholms central och Flemingsberg. En nedriven kontaktledning vid Årstaberg den 7 april, en kabelbrand vid Stockholms södra 13 april, ett signalanläggningsfel i Solna den 20 april samt ett större växelfel på Stockholms central den 27 april är exempel på händelser som påverkat många tågs punktlighet under april.

Utöver dessa händelser kan nämnas att kontaktledningsarbeten mellan Laxå och Skövde på Västra stambanan samt en urspårning vid Singsån på Stambanan genom Övre Norrland den 3 april ledde till hastighetsnedsättningar och förseningar för många tåg

Utfall persontåg april : 90,4 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg april : 90,4 procent (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,6 procentenheter under april 2015 jämfört med mars 2015. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 1,9 procentenheter.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april: 93,4 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april: 93,4 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under april 2015 jämfört med mars 2015. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 2,1 procentenheter.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april: 89,2 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april: 89,2 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,5 procentenheter under april 2015 jämfört med mars 2015. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april: 79,2 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april: 79,2 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,3 procentenheter under april 2015 jämfört med mars 2015. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 2,2 procentenheter.

Utfall godståg april: 78,9 % (Rätt tid +5 min)
Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg april: 78,9 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 1,0 procentenheter under april 2015 jämfört med mars 2015. Jämfört med april 2014 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.