Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2015-maj 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för maj 2016.

Månadsresultatet för persontågen under maj innebär att punktligheten för fjärde månaden i rad legat över 90 procent.

Punktligheten för maj blev 90,4 procent för persontågen och 76,6 procent för godstågen. Punktligheten i maj jämfört med april försämrades med 1,4 procentenheter för persontågen och med 2,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten med 0,8 procentenheter för persontågen och med 0,2 procentenheter för godstågen.

Gränskontrollerna fortsätter att påverka punktligheten

Den händelse som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under månaden har återigen varit de utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015. Under månaden drabbades cirka 1000 persontåg av förseningar vid dessa kontroller, cirka 300 av dessa tåg blev så pass försenade att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för persontågen i maj med -0,4 procentenheter.

I detta sammanhang kan nämnas att de utökade gränskontrollerna har av regeringen under månaden beslutats att förlängas att gälla, fram till och med senast 11 november 2016.

Andra händelser som påverkat punktligheten

Under maj har också en del andra enskilda händelser påverkat tågens punktlighet. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen:

  • Kontaktledningshaveri Järna – Mölnbo med stora skador på signalanläggningen som följd, 16-17 maj.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde - Falköping.
  • Signalfel på grund av avgrävda kablar vid Älvsjö 16-17 maj.
  • Banarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm - Lund.
  • Hastighetsnedsättningar på Stambanan genom Övre Norrland på sträckan Bastuträsk – Nyfors.
  • Hastighetsnedsättningar på Norra Stambanan på sträckan Röstbo – Kilafors.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg maj 2016: 90,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 1,4 procentenheter under maj 2016 jämfört med april 2016. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten
med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj 2016: 94,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under maj 2016 jämfört med april 2016. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj 2016: 88,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under maj 2016 jämfört med april 2016. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj 2016: 76,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 4,1 procentenheter under maj 2016 jämfört med april 2016. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten med 1,6 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg maj 2016: 76,6 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten försämrats med 2,7 procentenheter under maj 2016 jämfört med april 2016. Jämfört med maj 2015 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.