Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mars 2015-mars 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för mars 2016.

Punktligheten för mars blev 90,9 procent för persontågen och 76,5 procent för godstågen. Punktligheten i mars jämfört med februari försämrades med 0,4 procentenheter för persontågen men förbättrades med 2,3 procentenheter för godstågen. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter för persontågen och med 3,4 procentenheter för godstågen.

Mars månads punktlighet var i likhet med februari månads punktlighet rikigt bra. Månadsresultatet för persontågen under mars, 90,9 procent, är något lägre än februariresultatet, men också det näst bästa månadsresultatet sedan maj 2015.

De händelser som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under mars har varit två händelser som inträffat tidigare månader men som påverkat tågtrafiken ända in i mars månad. Det är dels de utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015, dels den brand som inträffade i ett teknikhus vid Olskroken i Göteborg den 13 februari. Teknikhuset styrde över cirka 40 signaler och 8 växlar och blev vid branden i stort sett helt utslaget. Branden gav effekter på tågtrafiken ända till och med 6 mars med bland annat inställda tåg samt förseningar för övrig tågtrafik.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Banarbeten med Citybanan på sträckan Karlberg - Solna från och med 24 mars. Banarbetena planeras avslutas 25 april.
  • Nedriven kontaktledning vid Kumla 22 mars.
  • Kontaktledningsarbeten på sträckan Skövde - Falköping.
  • Signalfel vid Stockholms Södra 16 mars.

Under mars har det också varit osedvanligt många incidenter där obehöriga befunnit sig i spårområdet. Vid dessa händelser blir det ofta trafikstopp och ordergivning samt hastighetsnedsättningar för tågen, vilket skapar förseningar i tågtrafiken.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg mars 2016: 90,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under mars 2016 jämfört med februari 2016. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) mars 2016: 93,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,3 procentenheter under mars 2016 jämfört med februari 2016. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) mars 2016: 89,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under mars 2016 jämfört med februari 2016. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 2,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) mars 2016: 80,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,3 procentenheter under mars 2016 jämfört med februari 2016. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 2,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg mars 2016: 74,2 % (Rätt tid +5 min)

För godstågen har punktligheten förbättrats med 2,3 procentenheter under mars 2016 jämfört med februari 2016. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 3,4 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.