Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2014-november 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för november 2015.

Punktligheten för november blev 88,1 procent för persontågen och 80,0 procent för godstågen. Punktligheten i november jämfört med oktober försämrades med 1,8 procentenheter för persontågen men förbättrades med 1,0 procentenheter för godstågen. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 2,7 procentenheter för persontågen och med 0,2 procentenheter för godstågen.

Månadens största händelse som påverkat tågens punktlighet är den utökade gränskontrollen som skett / sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Under perioden 12-30 november berördes, och försenades, cirka 2300 persontåg av gränskontrollen. Av dessa försenades cirka 800 tåg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för november med -1,6 procentenheter, vilket i stort motsvarar försämringen av punktlighetsresultatet jämfört med oktober. Nämnas i detta sammanhang kan vara att anpassningar av den tågtrafik som går över Öresundsbron har gjorts, och görs kontinuerligt i samarbete mellan Skånetrafiken / SJ och Trafikverket, för att i möjligaste mån minimera tågförseningarna.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Efterarbeten efter urspårningen i Sala på Dalabanan 26 oktober
  • Banabeten vid Vargön på Älvsborgsbanan 1-26 november
  • Växelfel i Flackarp på Södra stambanan 9 november
  • Banarbeten vid Vätteryd på Södra stambanan 18-23 november
  • Kopparstöld med signalfel som följd vid Myrbacken på Ostkustbanan 19 november
  • Ett trasigt tåg på Tegelbacken vid Stocholm C mitt i eftermiddagsrusningen 24 november
  • Växelfel i Häggvik på Ostkustbanan 24-25 november
  • Kontaktledningsarbeten Vätteryd-Höör på Södra stambanan från 25 november

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Trafikverket har valt att anpassa sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg november: 88,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,8 procentenheter under november 2015 jämfört med oktober 2015. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 2,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) november: 92,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,3 procentenheter under november 2015 jämfört med oktober 2015. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november: 86,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under november 2015 jämfört med oktober 2015. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 3,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november: 76,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 1,1 procentenheter under november 2015 jämfört med oktober 2015. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 4,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

Utfall godståg november: 80,0 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten förbättrats med 1,0 procentenheter under november 2015 jämfört med oktober 2015. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.