Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2014-oktober 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för oktober 2015.

Punktligheten för oktober blev 89,9 procent för persontågen och 79,0 procent för godstågen. Punktligheten i oktober jämfört med september försämrades med 0,4 procentenheter för persontågen och med 0,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter för persontågen men förbättrades med 0,5 procentenheter för godstågen.

Under månaden har en del enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Nedriven kontaktledning Rotebro-Upplands Väsby 26 oktober.
  • Banarbeten för Citybanan vid Stockholm Södra 1-19 oktober.
  • Nedriven kontaktledning Vätteryd-Höör 28 oktober.
  • Banarbete med hastighetsnedsättning som följd vid Älmhult 13-14 oktober.
  • Urspårning av ett persontåg i Sala 26 oktober.
  • Signalfel på sträckan Skavstaby-Blackvreten som följd av avklippta kablar, kopparstöld 3-4 oktober.
  • Banarbeten med enkelspårsdrift på sträckan Vätteryd-Höör 5-12 oktober samt 25-31 oktober.
  • Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h på sträckan Ransta-Tillberga.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid.

Trafikverket har i och med att månadsstatistiken för oktober redovisas valt att anpassa sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg oktober: 89,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under oktober 2015 jämfört med september 2015. Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) oktober: 94,3 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under oktober 2015 jämfört med september 2015. Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) oktober: 87,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under oktober 2015 jämfört med september 2015. Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 1,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) oktober: 75,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,5 procentenheter under oktober 2015 jämfört med september 2015. Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 6,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

Utfall godståg oktober: 79,0 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 0,7 procentenheter under oktober 2015 jämfört med september 2015. Jämfört med oktober 2014 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.