Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

November 2015-november 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för november 2016.

Punktligheten i november jämfört med oktober försämrades med 2,3 procentenheter för persontågen och med 2,6 procentenheter för godstågen. Månadsresultatet för persontågen är det lägsta sedan juni 2014 och månadsresultatet för godstågen är det lägsta sedan februari 2016.

Det var främst i början på månaden, den 1-11 november, som punktligheten var riktigt låg, snittpunktligheten denna period var 81,7 procent. Sämst punktlighet var det den 9 till 10 november då snittpunktligheten var 75,3 procent. Stockholmsområdet har varit drabbat av osedvanligt många händelser som påverkade tågtrafiken och punktligheten negativt under första delen av månaden. Här kan nämnas; obehöriga i spårområdet vid Älvsjö den 1 november, elanläggningsfel vid Björnkulla den 2-3 november, signalfel mellan Stockholms central och Stockholms södra station den 3 november, snöoväder den 9-10 november samt rälsbrott vid växel på Tegelbacken strax söder om Stockholms Central den 7-8 november.

Problem i storstäder påverkar ofta punktligheten på andra sträckor, särskilt om det till exempel redan är enkelspårsdrift eller hastighetsnedsättningar för att man håller på att rusta upp infrastrukturen. Då blir systemet mer sårbart.

Under november pågick flera stora banarbeten till exempel:

  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Moholm – Väring.
  • Hastighetsnedsättningar på Värmlandsbanan på grund av spårarbeten.

Inställda tåg påverkar punktligheten

I punktlighetsmåttet STM (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) ingår tåg som blir inställda samma dag eller dagen innan avgång. Dessa inställda tåg ingår i statistiken som försenade tåg och påverkar därmed ankomstpunktligheten negativt. Den största anledningen till att det varit ovanligt många inställda tåg under november beror på att det varit fordonsbrist på grund av att dieseltåg tagits in för säkerhetskontroller. De inställda tågen ersattes med buss.

Övriga händelser som påverkat punktligheten

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under november kan nämnas;

  • Urspårning av ett tåg vid en växel på Borlänge Central 23 november, påverkade tågtrafiken 23-28 november.
  • Spårfel/befarat rälsbrott vid Åkarps norra på Södra stambanan 11 november.

Snittpunktligheten under senare delen av månaden, 12-30 november, var även den förhållandevis låg, men slutade ändå på ett resultat som är mer normalt.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg november 2016: 86,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,3 procentenheter under november 2016 jämfört med oktober 2016. Jämfört med november 2015 försämrades punktligheten med 2,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) november 2016: 91,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,6 procentenheter under november 2016 jämfört med oktober 2016. Jämfört med november 2015 försämrades punktligheten med 0,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) november 2016: 83,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,5 procentenheter under november 2016 jämfört med oktober 2016. Jämfört med november 2015 försämrades punktligheten med 3,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) november 2016: 68,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,6 procentenheter under november 2016 jämfört med oktober 2016. Jämfört med november 2015 försämrades punktligheten med 7,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg november 2016: 75,1 % (Rätt tid +5 min)

Godstågen punktlighet försämrades med 2,6 procentenheter under november 2016 jämfört med oktober 2016. Jämfört med november 2015 försämrades punktligheten med 4,9 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.