Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oktober 2014-september 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktligheten för september blev 90,3 procent för persontågen och 79,7 procent för godstågen. Punktligheten i september jämfört med augusti förbättrades med 0,9 procentenheter för persontågen men försämrades 1,9 procentenheter för godstågen. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter för persontågen och med 1,9 procentenheter för godstågen.

Under september är det framför allt två stora händelser som påverkat tågens punktlighet. Dels var det översvämningar på Västra Stambanan på sträckan Vretstorp – Linddalen 6-7 september, dels var det enkelspårsdrift på grund av ett befarat spårfel på ena spåret mellan Alingsås och Göteborg 22-25 september. Dessa händelser resulterade i hastighetsnedsättningar, omledningar och inställelser av många tåg, vilket i sin tur påverkat punktlighetsresultatet för månaden. Snittpunktligheten för persontågen under dessa dagar låg på 86,7 procent, snittpunktligheten under månadens övriga dagar låg på 91,3 procent.

Under månaden har även en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Banarbeten för ballastrening och rälsförhöjning på sträckan Alvesta – Blädinge 1-4 september.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av spårfel på sträckan Jädersbruk – Västerås Norra 4-7 september.
  • Hastighetsnedsättning på grund av spårfel vid Landskrona Östra 11-21 september.
  • Nedriven kontaktledning vid Hässleholm 15 september.
  • Banarbeten för Citybanan vid Stockholm Södra 28-30 september.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg september: 90,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,9 procentenheter under september 2015 jämfört med augusti 2015. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) september: 94,6 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,1 procentenheter under september 2015 jämfört med augusti 2015. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) september: 89,0 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet under september 2015 ligger på samma nivå som under augusti 2015, 89,0 %. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) september: 73,6 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under september 2015 jämfört med augusti 2015. Jämfört med september 2014 försämrades punktligheten med 3,1 procentenheter.


 

Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg september: 79,7 % (Rätt tid +5 min

För godstågen har punktligheten försämrats med 1,9 procentenheter under september 2015 jämfört med augusti 2015. Jämfört med september 2014 förbättrades punktligheten med 1,9 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.