Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oktober 2015-oktober 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för oktober 2016.

Punktlighetsresultaten för person- och godstågen blev under oktober de lägsta sedan januari 2016. Ofta är förseningarna på ett eller annat sätt relaterat till sträckor som håller på att rustas upp.

Punktligheten för oktober blev 88,5 procent för persontågen och 77,7 procent för godstågen. Punktligheten i oktober jämfört med september försämrades med 1,6 procentenheter för persontågen och med 0,7 procentenheter för godstågen.

Främst är det lång- och medeldistanstågen som haft relativt låg punktlighet under månaden, och då främst tåg som trafikerat Västra Stambanan.Största anledningen till det är att de omfattande banarbeten där man rustar upp infrastrukturen på Västra stambanan, under månaden främst kontaktledningsarbeten på sträckan Moholm – Väring, har gett upphov till många enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar där tågen tyvärr ofta har försenats.

Övriga händelser som påverkat punktligheten

De händelser under oktober som mest påverkat punktligheten har i övrigt också ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen. Här kan nämnas;

  • Hastighetsnedsättningar på Bohusbanan på sträckorna Ytterby – Uddevalla 1-25 okt, och Tanum – Munkedal 1-10 okt.
  • Hastighetsnedsättningar på Viskadalsbanan på sträckorna Skene – Veddige och Herrljunga - Ljung.
  • Hastighetsnedsättningar på Värmlandsbanan på grund av spårarbeten vid Väse och Skattkärr.
  • Hastighetsnedsättningar på Västra Stambanan på grund av rälsbyte på sträckan Alingsås – Norsesund 14-17 okt.
  • Hastighetsnedsättningar på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm-Lund.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under oktober kan nämnas;

  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan 12 november 2015.
  • Urspårning av ett lok och en vagn vid Skinnskatteberg 27 okt.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg oktober 2016: 88,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,6 procentenheter under oktober 2016 jämfört med september 2016. Jämfört med oktober 2015 försämrades punktligheten med 1,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) oktober 2016: 94,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under oktober 2016 jämfört med september 2016. Jämfört med oktober 2015 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) oktober 2016: 84,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,9 procentenheter under oktober 2016 jämfört med september 2016. Jämfört med oktober 2015 försämrades punktligheten med 2,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) oktober 2016: 73,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,2 procentenheter under oktober 2016 jämfört med september 2016. Jämfört med oktober 2015 försämrades punktligheten med 1,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg oktober 2016: 77,7 % (Rätt tid +5 min)

Godstågen punktlighet försämrades med 0,7 procentenheter under oktober 2016 jämfört med september 2016. Jämfört med oktober 2015 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.