Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

September 2014-augusti 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktligheten för augusti blev 89,4 procent för persontågen och 81,7 procent för godstågen. Punktligheten i augusti jämfört med juli försämrades med 0,6 procentenheter för persontågen och med 0,9 procentenheter för godstågen. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 1,2 procentenheter för persontågen och med 4,4 procentenheter för godstågen.

Under augusti har ett flertal enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Spårbyten mellan Alingsås och Göteborg 1-17 augusti.
  • Banarbeten med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättningar mellan Kallhäll och Jakobsberg 3-15 augusti.
  • Nedriven kontaktledning Rotebro – Upplands Väsby 19 augusti.
  • Obehöriga i spåret vid Karlberg strax norr om Stockholm 21 augusti.
  • Banarbeten för ballastrening och rälsförhöjning på sträckan Alvesta – Blädinge 24-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning Attarp – Hässleholm 26 augusti.
  • Obehöriga i spåret Väring – Skövde 28 augusti.
  • Elanläggningsfel Malmö C och Citytunneln 31 augusti.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg augusti: 89,4 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,6 procentenheter under augusti 2015 jämfört med juli 2015. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 1,2 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) augusti: 92,5 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,7 procentenheter under augusti 2015 jämfört med juli 2015. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 0,5 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti: 89,0 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under augusti 2015 jämfört med juli 2015. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 2,6 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti: 73,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under augusti 2015 jämfört med juli 2015. Jämfört med augusti 2014 försämrades punktligheten med 1,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

Utfall godståg augusti: 81,7 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 0,9 procentenheter under augusti 2015 jämfört med juli 2015. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 4,4 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.