Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

September 2015-september 2016, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för september 2016.

Efter två sommarmånader med riktigt hög punktlighet visar första höstmånaden, september, en något lägre punktlighet. Punktligheten för september blev 90,1 procent för persontågen och 78,4 procent för godstågen. Punktligheten i september jämfört med augusti försämrades med 2,1 procentenheter för persontågen och med 3,1 procentenheter för godstågen.

Punktlighetsresultaten för person- och godstågen under september är ändå relativt normala, och ligger för persontågen på samma nivå, 90,1 procent, som punktlighetsresultatet för hela år 2015. För godstågen är månadsresultatet, 78,4 procent, 0,5 procentenheter högre än punktlighetsresultatet för hela år 2015.

Händelser som påverkat punktligheten

De händelser under september som mest påverkat punktligheten har ofta varit hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter på sträckor där infrastrukturen håller på att rustas upp. Här kan nämnas kontaktledningsarbeten på Västra Stambanan, under första delen av månaden på sträckan Skövde – Falköping, under andra delen av månaden på sträckan Moholm – Väring. För godstågen är det främst arbeten med spårbyten på Stambanan genom Övre Norrland, främst på sträckorna Bastuträsk – Karsbäcken och Storsund – Koler som negativt påverkat tågens punktlighet.

Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under september kan nämnas;

 • Växelfel vid Ekeby på sträckan Uppsala – Knivsta 12-13 september.
 • Nedriven kontaktledning vid Arlöv strax norr om Malmö på Södra Stambanan 5 september.
 • Spårfel på Tegelbacken vid Stockholms Södra 7 september.
 • Hastighetsnedsättningar på Stambanan genom Övre Norrland på sträckan Bastuträsk – Karsbäcken – Nyfors.
 • Hastighetsnedsättningar på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm – Lund.
 • Obehöriga i spår vid Årstaberg på sträckan Stockholm Södra – Älvsjö 15 september.
 • Problem med kraftförsörjning i Göteborg 26-28 september.
 • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
 • Urspårning på Malmö godsbangård 19 september.
 • Spårfel och hastighetsnedsättningar på sträckan Valskog – Kungsör.
 • Urspårning på Hallsbergs rangerbangård 20 september.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg september 2016: 90,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under september 2016 jämfört med augusti 2016. Jämfört med september 2015 försämrades
punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) september 2016: 94,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,8 procentenheter under september 2016 jämfört med augusti 2016. Jämfört med september 2015 försämrades punktligheten med 0,4 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) september 2016: 87,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under september 2016 jämfört med augusti 2016. Jämfört med september 2015
försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) september 2016: 78,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 3,5 procentenheter under september 2016 jämfört med augusti 2016. Jämfört med september 2015 förbättrades punktligheten med 5,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.


Utfall godståg september 2016: 78,4 % (Rätt tid +5 min)

Godstågen punktlighet försämrades med 3,1 procentenheter under september 2016 jämfört med augusti 2016. Jämfört med september
2015 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.