Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotnoter Trafikverkets omvärldsrapport 2014

Här hittar du fotnoterna till Trafikverkets omvärldsrapport 2014 och länkar till de källor som är digitala.

Fotnoter Trafikverkets omvärldsrapport 2014
1. Sydsvenskan, 2013-10-08
2. FN, 2010, Revision of World Population Prospects
3. Scientific american
4. US National Intelligence Council, 2012, Global Trends 2030
5. SCB, 2014, Prognos för befolkningsutvecklingen i Sverige till år 2060
6. SOU 2014:16, Män, demografi och geografi (Regeringen)
7. US National Intelligence Council, 2012, Global Trends 2030
8. Eurostat, enligt Sydsvenskan 8 april 2012
9. Stockholms läns landsting, 2008, Livsstilar och konsumtionsmönster (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
10. DS 2013:19, Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission. (regeringens webbplats)
11. SCB, 2014. TCO granskar Regionernas arbetsmarknad 2011–2030 Tre demografiska scenarier #1/14 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
12. Egen beräkning utifrån SCB:s statistik om folkmängd i riket, län och kommuner, 31 december 2013
13. SCB, 2014. TCO granskar Regionernas arbetsmarknad 2011–2030 Tre demografiska  scenarier #1/14 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
14. Tillväxtanalys, 2012, Regional attraktivitet – tillväxtmotor i en global verklighet (Tillväxtanalys webbplats)
15. Boverket, 2012, Vision för Sverige 2025
16. Exportrådet, 2013: Långtidsbedömning av världsekonomin (opublicerad) 
17. Ibid
18. DS 2013:19. Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
19. HSBC Global Connections, 2014, Global Trade Forecast Report
20. DS 2013:19. Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
21. Ibid
22. Trafikverket, 2013, Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014-2025 – Godstransporters utveckling fram till 2030 (webbutiken)
23. Ekonomifakta
24. Ibid 
25. Konjunkturinstitutet, 2012, Sveriges ekonomi, Ett långsiktsscenario fram till år 2035 (Konjunkturinstitutets webbplats)
26. Ibid
27. Städer och tillväxt – Vad säger forskningen? Mikael Stenkula, Institut för Näringslivsforskning (IFN). och Yves Zenou, Stockholms Universitet och Institut för Näringslivsforskning (IFN), 25 september 2010 
28. The new geography of jobs, Enrico Moretti, professor i ekonomi vid University of California, Berkeley
29. DS 2013:19, Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
30. Ibid
31. Sydsvenskan, 2014-05-12, debattartikel av Vogelmann m.fl.
32. The Economist, 2013-09-07, "3D-printing scales up"
33. SVD 2013-04-12, "Big data gör om vår värld i grunden"
34. Ma f.l. 2005, Towards a smart world and ubiquitous intelligence: a walkthrough from smart things to smart hyperspaces and UbicKids 
35. Kevin Lane Keller, Tuck School of Business at Dartmouth
36. DS 2013:19. Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
37. International Energy Agency, 2013, World Energy Outlook 2013 
38. International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, Chapter 3 Natural Gas Market Outlook (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
39. Ibid 
40. Ibid 
41. IPCC, 2013 
42. van Vuren et.al., 2011
43. European Commission, 2011
44. Energimyndigheten, Swedish Energy Outlook 2014 (energimyndighetens webbplats)
45. DS 2013:19, Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
46. DS 2013:19, Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens framtidskommission (regeringens webbplats)
47. PwC, 2013. Future of Government (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
48. OECD/International Transport Forum, 2013, ITF Transport Outlook 2013, Funding transport (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
49. OECD International Futures Programme, 2011, Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, Main Findings (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
50. Trafikverket, 2013, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 
51. Final statistics figures for transit navigation on the NSR in 2013 
52. Forum för innovation inom transportsektorn, 2014. Färdplan citylogistik (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
53. Vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)  
54. Trafikanalys PM 2013:8 Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
55. Anne Bastian och Maria Börjesson CTS KTH 
56. Trafikanalys, 2012, Bekvämt och effektivt - om de unga får välja! (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)  
57. Frändberg och Vilhelmson, 2011 
58. Kuhnimhof et al, 2012 
59. FHWA, 2010  
60. Trafikanalys, 2012, Bekvämt och effektivt – om de unga får välja! (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
61. Med en definition som används av Trafikanalys ingår förutom buss- och järnvägsresor också resor med flyg och färjor som en del av kollektivtrafiken. Med denna definition har kollektivtrafikandelen beräknat som andel av totalt antal personkilometer ökat från 22 till 26 procent mellan 2007 och 2011. 
62. VTI, 2013, Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)  
63. Exempelvis Stockholm stads framkomlighetsstrategi, Malmö stads Trafik och mobilitetsplan, Göteborg stads trafikstrategi 
64. Ökad och säker cykling Redovisning av regeringsuppdrag Trafikverket rapport 2011 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
65. Linda Kummel, Spacescape 
66. Trafikverket och SKL har gemensamt tagit fram en handbok för utformning, drift och underhåll med gång, cykel och mopedtrafik i fokus 
67. Mistra Urban Futures, 2013, Det urbana stationssamhället. Forsknings- och praktikeröversikt (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
68. Trafikverket, Stationshandboken (webbutiken)
69. Cars et al, 2011, Infrastruktur med finansiering 
70. Planning for people (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
71. Partnership for sustainable communities  
72. Exempelvis Rosengård i Malmö 
73. Exempelvis Norra Botkyrka 
74. Exempelvis Vision Järva 2030  
75. Fiosinaa et al, 2013 
76. E-barometern 2012
77. Amcoff, Jan. Presentation vid workshop, Institutet för framtidsstudier den 9 november 2010
78. IEA, 2013 
79. European Commission, 2013 
80. European Commission, 2009 
81. World Bank 2013 
82. World Business Council to Sustainable Development 
83. IVA Transport 2030 (Working paper) och EARPA, 2010, A vision for integrated road transport research 
84. World Bank 2013 
85. Ibid 
86. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
87. SOU 2013:84, Fossilfrihet på väg – Betänkande av utredningen om fossilfri fordonstrafik 
88. World Economic Forum, 2014. Top 10 Emerging Technologies 2014. From the Global Agenda Council on Emerging Technologies 
89. Trafikverket, 2014. Tyngre fordon på det allmänna vägnätet (webbutiken)
90. SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg – Betänkande av utredningen om fossilfri fordonstrafik  
91. IPCC, 2007, Fourth assessment report; climate change 
92. Dryer 2010 
93. World Energy Council, 2007, Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
94. IPCC, 2007, Fourth assessment report; climate change 
95. Barnard, 2011 
96. Trafikanalys, 2013, Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle – slutredovisning (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)  
97. Stockholm luft och buller 

98. Stadens ljud - samarbetsprojekt

99. Hela staden, argument för en grönblå stadsbyggnad, Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman, SLU Movium (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)