Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färre körkort och bilägare

Bilens roll kan komma att förändras och attitydförändringar kan vara en faktor.

Attityderna till att ta körkort 56 och att äga bil 57 har nämligen förändrats de senaste årtiondena. Många unga väljer att ta körkort senare i livet eller att avstå helt. Även bilinnehavet sjunker i de yngre åldersgrupperna.

Färre körkortsinnehavare bland unga

Andelen i åldern 18 till 24 år som har körkort för personbil har sjunkit från cirka 75 procent 1980 till drygt 60 procent 2011. Även i gruppen 25 till 44 år kan en nedgång noteras i antalet körkortsinnehavare under 1990-talet. En bidragande orsak till att körkortsinnehavet bland unga sjönk drastiskt under just nittiotalet kan vara den ekonomiska krisen och den höga ungdomsarbetslösheten. Situationen är inte unikt svensk. Samma tendens finns i många andra länder, till exempel i Tyskland 58 och USA 59.

Det bör dock noteras att det finns stora regionala skillnader. Under 2011 hade endast 40 procent av de unga i Stockholms län körkort, jämfört med närmare 70 procent i Norrbottens och Västerbottens län. Sett till hela befolkningen har bosatta i Stockholms, Skåne och Uppsala län en lägre andel körkortsinnehavare än Norrlandslänen, Dalarna, Gotland och Halland.

Samtidigt som färre unga tar körkort är det allt fler äldre som kör bil.60 För de över 65 år har andelen med körkort för personbil ökat från drygt 30 procent 1980 till över 80 procent år 2011.

Diagram över andel B-körkort
Andelen innehav av B-körkort 1980-2011. Källa: Transportstyrelsen/SCB