Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollektivtrafiken byggs ut och kräver ökade resurser

Kollektivtrafiken byggs ut och kräver ökade resurser.

Vi reser allt mer kollektivt och kostnaderna för kollektivtrafiken ökar. Kollektivtrafikens andel av resandet i riket har ökat varje år sedan 2010 men dess marknadsandel varierar stort mellan olika län.61 Antalet resor med kollektiva färdmedel ökar snabbast med pendel- och regionaltåg. Det lokala och regionala tågresandet växer också snabbare än det långväga resandet på järnväg. Det innebär att den skattesubventionerade trafikens andel av det totala järnvägsresandet ökar.

Kostnaderna för kollektivtrafiken i reala termer har ökat snabbare än både transport- och trafikarbetet. Det innebär att det har blivit successivt allt dyrare att tillhandahålla den trafik som bedrivs.62 Även om biljettpriset ökat har skattebetalarna fått stå för huvuddelen av kostnadsökningen. Om trenden står sig kommer kostnaderna för kollektivtrafiken att öka på ett dramatiskt sätt under de kommande åren.