Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Renässans för nygamla färdsätt

Allt fler väljer att gå, cykla eller åka kollektivt till skola, jobb och andra verksamheter. Särskilt cykelresande är tidseffektivt, billigt, bekvämt och hälsosamt.

Många städer har valt att prioritera upp cykel- och gångtrafik liksom kollektivtrafik, samtidigt som personbilarna getts lägre prioritet i gaturummet.63 När gående, cyklister, kollektivtrafik och distributionstrafik prioriteras före personbilstrafiken och hastigheten sänks, skapas en tryggare och säkrare miljö för alla trafikanter. Fler människor kan passera. När många rör sig i utemiljön ökar också tryggheten och välbefinnandet. Luft- och ljudmiljön förbättras. Färre parkeringsplatser ger plats åt grönska som förbättrar mikroklimatet.

Cykelplaneringen inriktas främst på att skapa snabba pendlingsstråk längs större leder. Flera kommuner har prioriterat snöröjning och underhåll av cykelbanor. Samtidigt ökar antalet olyckor där cyklister är inblandade.64 Många fler skulle välja att cykla om trafikmiljön var tryggare och mer differentierad för att passa olika typer av cyklister. Marknadsgenomslag för cyklar med elmotor kommer sannolikt att medföra radikala och snabba förändringar.65 Arbete pågår för att förbättra kunskapsunderlag, planeringsmetoder och analysmodeller för gång- och cykeltrafik.