Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimatförändringarna hotar infrastrukturen

Med ändrat klimat ökar risken för översvämningar, ras, erosion och stormar. Det utsätter transportsystemet för påfrestningar som kommer att kräva utökade resurser för att säkerställa tillgängligheten i framtiden.

Sverigekarta med markering av var det är ökad risk för ras
Risk för skred och ras i områden med jordlager som innehåller lera och silt. Källa: Fallsvik et al. (2007) Översiktlig bedömning av jordrörelser vid förändrat klimat.

Effekterna av översvämningar på infrastrukturen är tydliga redan i dag. När nederbörden ökar finns risk att järnvägar och vägar spolas bort och brokonstruktioner skadas. Även riskerna för ras, erosion och skred ökar. Högre temperatur minskar risken för rälsbrott på vintern men medför ökat behov av underhåll av järnvägen på sommaren. Tjälskadorna på vägnätet minskar, men värme och vatten ger nya typer av skador. Kraftiga vindar ökar också risken för stormfällning av skog, vilket ger konsekvenser för bland annat järnvägens elförsörjning.