Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tuffare styrmedel förutses

Det är troligt att fler klimatpolitiska restriktioner införs inom transportsektorn framöver. Sannolikheten för att restriktioner verkligen kommer att införas ökar om de bidrar positivt till andra mål.

Ett exempel är ekonomiska styrmedel som bidrar till att minska klimatpåverkan samtidigt som de genererar ökade intäkter till staten. Exportrådet har beräknat konsekvenserna på olika länders BNP av om OECD:s Environmental Outlook Policy Package skulle genomföras. Effekterna är tämligen små. Alla påverkas och en del av åtgärderna har också positiva effekter.

Svaveldirektivets effekter är osäkra

Ett exempel är på styrmedel är svaveldirektivet som innebär att kraven skärps på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön (SECA). Trafikanalys visar att transportkostnaderna kommer att öka till följd av svaveldirektivet, och effekten blir märkbar 2015. 96 Några transportköpare drabbas hårt. Detta förändrar dock inte bedömningen att godstransportarbetet till sjöss fortsätter att öka kraftigt, med 50 procent till 2030. Trafikanalys bedömning är att den sammanlagda ökningen av transportkostnaderna på längre sikt inte kommer att överstiga "chockeffekten" som uppstår 2015. En huvudslutsats i rapporten är att det är mycket osäkert hur svaveldirektivet kommer att påverka konkurrensen mellan trafikslagen. Det är inte bara osäkert hur stor prisförändringen blir för sjöfartens drivmedel, det är också osäkert om dieselmarknaden påverkas och därmed kostnaderna för vägtransporter. Det råder också delade meningar om vilka anpassningar som skilda aktörer kan göra för att motverka kostnadsökningar. Nyttan för miljön är ojämnt fördelad och kommer framför allt att gagna de sydvästra delarna av Sverige.