Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Logistiken koncentreras och fragmenteras

Påfrestningarna i redan hårt belastade delar av transportsystemet riskerar att accentueras ytterligare när näringslivet vill ta till vara stordriftsfördelar för sina transporter. Samtidigt medför storskaligheten ökade möjligheter att hantera dessa påfrest

Särskilt inom sjöfarten har stordriftsfördelar utnyttjats. Större containerfartyg och ökade godsvolymer att hantera i hamnarna ställer stora krav på landinfrastrukturen. Hamnarna har efter hand byggts ut för att kunna ta emot större fartyg. Detta är en utveckling som sannolikt fortsätter.

Större fordon ger effektivare transporter

Den nya generationens containerfartyg ställer inte bara stora krav på dimensionering och teknisk utrustning i farleder och hamnar, utan de kräver också tillräcklig kapacitet och framkomlighet i landanslutningar och utvidgade lagringsmöjligheter. Sjöfarten kräver också teknikstöd för navigation och kommunikation så att farleder och hamnar kan trafikeras säkert i alla väder.

En liknande utveckling mot större fordon och farkoster finns inom alla trafikslag. Längre och tyngre lastbilar och tåg och större flygplan kan i många fall effektivisera transporterna och ge såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Flygplanen har möjlighet att frakta mer gods när trenden är att personer reser med mindre incheckat bagage.

Koncentration och fragmentering samtidigt

Samtidigt som de stora logistikflödena koncentreras blir den allra första och sista delsträckan mellan avsändaren och mottagaren mer fragmenterade. Dessa transporter sker ofta inne i städerna. Ett ökat intresse för små specialbutiker samt en starkt växande e-handel leder till fragmentering av godsflöden i städerna och ett ökat antal paketleveranser. Distributionen kan dock effektiviseras genom samleverans. I vissa länder utvecklas grannsamverkan för att möjliggöra mottagande av gods även mitt på dagen. Resultatet är att det i dag transporteras gods i fler och mindre fordon och med längre körsträckor än tidigare. Volymen är ofta viktigare än vikten.

Att logistiken präglas av både koncentration och fragmentering illustreras av strukturförändringen i den svenska fordonsparken. Både lätta lastbilar (under 3,5 ton) och de allra tyngsta lastbilarna (över 26 ton) ökar kraftigt i antal och trafikarbete, medan de mellanstora lastbilarnas antal och trafikarbete minskar.52