Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transportmarknaderna globaliseras

Fordonstillverkare, transportörer, operatörer och forskare agerar internationellt och på flera marknader. Det medför att nationella marknader allt mer knyts samman och blir mer globala.

Även järnvägen, som traditionellt har varit nationellt präglad, håller på att globaliseras. Den integreras också i allt större utsträckning i det övriga transportsystemet.

Sammodalitet är sedan länge ett vedertaget begrepp som handlar om att effektivisera samverkan mellan trafikslag. Allt fler flygplatser får anslutning till järnväg via pendeltåg, speciella flygplatståg eller i vissa fall höghastighetståg. I reglerna kring TEN-T-nätet anger EU att flygplatser av en viss storlek i framtiden ska ha järnvägsanslutning.

Internationalisering av järnvägsindustrin

Sedan många år exporterar den europeiska järnvägsindustrin produkter till länder runt om i världen. De senaste åren har även utomeuropeiska järnvägsföretag, framför allt asiatiska, intresserat sig för den europeiska marknaden. Japanska Hitachi har levererat tåg till Storbritannien och underhåller även dessa. Även kinesiska företag är intresserade av Europa och visar intresse för att både finansiera och bygga järnväg i Europa. Japanska företag visar även intresse för planerade projekt i USA, till exempel Dallas–Houston. Att Hong-Kongbaserade MTR startar tågtrafik på den avreglerade svenska marknaden är ytterligare ett exempel. Flera stora internationella operatörer konkurrerar om att få driva kollektivtrafiksystemen i världens storstäder.

Tunnelbanor och spårvägssystem byggs ut i många av världens större städer. Här har europeisk industri en stark position. Eftersom dessa system är separerade från det övriga järnvägsnätet har de inte samma behov av standardisering, vilket underlättar införande.
I praktiken är dock systemen ändå ofta standardiserade i tillverkningsledet, av kostnadsskäl.

Höghastighetsbanorna driver på utvecklingen

Drivkraften till globaliseringen inom järnvägsområdet är i stor utsträckning den utbyggnad av höghastighetsbanor som sker på många håll i världen. Den ekonomiska krisen har gjort att utbyggnadstakten har avtagit, men det pågår ändå en utbyggnad i många länder, där Kina är paradexemplet. Japan, Turkiet, Brasilien, USA, Marocko, Taiwan, Sydkorea är andra exempel på länder som bygger eller planerar för höghastighetsbanor.

Kina bygger järnväg i Afrika

De senaste åren har även flera exempel på järnvägsprojekt för godstrafik presenterats, inte minst i
Afrika. Ofta står Kina både för byggande och finansiering i utbyte mot rättigheter till naturtillgångar. Ett annat exempel på globalisering gäller initiativen till att förbinda Asien och Europa med en järnväg främst avsedd för godstrafik. Här går dock arbetet mycket långsamt.