Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationsflödet integreras i transportsystemet

Tillgången till trafikinformation som beskriver det aktuella tillståndet i trafiken och infrastrukturen kommer att öka för alla som använder eller förvaltar transportsystemet.

Bättre information förbättrar möjligheterna att styra trafiken för att minimera trängsel, både i vardagen och när exceptionella situationer har uppstått. Det skapar också ökade möjligheter för infrastrukturförvaltare att bedriva drift- och underhållsverksamhet effektivare. Den ökade tillgången till aktuell trafikinformation skapar nya förutsättningar för trafikanterna att planera och genomföra resor. De kan jämföra olika transportalternativ i ett sent skede och välja alternativ efter den rådande situationen.

Nya affärsmöjligheter

Möjligheter till förändrade beteenden öppnar också nya affärsmöjligheter. Sannolikt kommer det att utvecklas nya tjänster som förädlar och förmedlar skräddarsydd trafikinformation till användaren. De traditionella resebyråtjänsterna behöver kompletteras med nya tjänster som även kan hantera lokala och regionala resekedjor med kort varsel.

Utökad användning av information från bilsensorer

Moderna bilar är utrustade med sensorer som kan förmedla information om infrastrukturens status, och som säkert kommer att utvecklas ytterligare. Sådan information samlar man i dag in med speciellt utrustade mätfordon eller stationära mätutrustningar. Informationen som kommer från sensorer i bilarna kan dessutom bli mer heltäckande och aktuell. Detta kan infrastrukturförvaltare dra nytta av för trafikstyrning och som underlag för beslut om drift- och underhållsåtgärder. Det kräver dock nya former av kvalitetssäkringssystem och affärsmodeller för informationshantering.

Smart användning av "big data"

Framtida tjänste-och molnbaserade ITS-lösningar kommer att kunna dra nytta av avancerade möjligheter att processa mycket stora mängder information - "big data". 75 Datatillgängligheten och smart användning av dessa nya möjligheter ("ubiquitous intelligence") kan komma att påverka många olika områden inom transport och infrastruktur. Fortfarande krävs dock utveckling av optimeringstekniker som kan tillämpas för att stödja beslut.