Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

e-samhället skapar nya transportmönster

Digitaliseringen har snabbt förändrat sättet att handla.

Sättet att handla förändras. Konsumtion via e-handel ökar med 10–15 procent årligen. 76 Under 2012 omsatte e-handeln omkring sex procent av den totala handeln i Sverige. Ökad e-handel ändrar förutsättningarna för distribution och logistik. Mellanhänderna försvinner och butiker och grossister får ändrade roller. Möjligheterna till samlastning kan öka, men också leda till mindre energieffektiva transporter om kraven på snabba leveranser blir styrande.

It-tjänsternas möjligheter att ge resfri tillgänglighet, trafikinformation och smart logistik är redan kända. I framtiden kan vi vänta oss ännu fler digitala lösningar som gör det lättare att nå tillförlitlig information. Säkerligen fortsätter också utvecklingen av it-tjänster för kommunikation på distans liksom tjänster för smarta och energieffektiva logistiklösningar för den växande e-handeln. Att skapa smart citylogistik, som minskar flödet av distributionsfordon i och kring städer, är en stor utmaning.

Mjuk infrastruktur och beteendepåverkan

Oavsett hur bra en teknisk innovation är, så förblir dess värde och påverkan mycket begränsad om den inte förändrar människors beteende och livsstil.77 Tekniska lösningar behöver kombineras med åtgärder för att påverka beteendet. Så kallad mjuk infrastruktur, som information och ekonomiska incitament, blir allt viktigare för att styra användande av transportsystemet. Samtidigt ska man inte glömma att stödsystem, som till exempel förbättrad information, har en potential att skapa icke önskade konsekvenser för användningen av infrastrukturen. Exempelvis finns gps-system som visar kortaste väg utan hänsyn till vägnätets beskaffenhet.