Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad vikt vid transportsystemets sociala dimensioner

I dagens och morgondagens tjänste- och kunskapssamhälle blir människors individuella värderingar, levnadsvillkor, livsstilar och preferenser allt mer utslagsgivande för samhällsutvecklingen i stort.

De sociala drivkrafterna får också genomslag i transportsystemets uppbyggnad och användning.

Rörligheten kan förväntas fortsätta att öka i takt med att fler kommer att vara högutbildade, fler kommer att arbeta inom tjänstesektorn och fler kommer att delta i olika fritidsaktiviteter. De äldre blir inte bara betydligt fler än tidigare. De blir också rörligare. Tiden och den egna energin är begränsad, och många förlorar tid och kraft i rusningstidens trängsel. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att samverka trots stora avstånd. Många leveranser kan ske digitalt, och arbete på distans blir allt lättare. Många väljer att jobba hemifrån någon dag i veckan, inte minst för att slippa resa och för att få arbetsro. Å andra sidan blir personliga möten allt viktigare. Dessa sker inte alltid på arbetsplatsen, kanske inte heller på arbetstid.

Transportsystem med människan i fokus

Infrastrukturen är inte bara en trafikanläggning som möjliggör förflyttningar, det är en del av den byggda miljön. Hittills har fokus till stor del legat på fordon och trafikförhållanden, och våra samhällen har i hög grad byggts för bilen. Nu stärks ambitionerna att bygga bättre och mer attraktiva städer och samhällen. Allt fler trafikmiljöer i städer och tätorter utformas med människan som måttstock. Hur transportsystemets anläggningar, fordon och informationssystem utformas spelar stor roll för människors välbefinnande. Till exempel upplever många resenärer sig som delaktiga i gatulivet när de sitter i spårvagnar med stora fönster.

Olycksrisken ökar

Nu ökar risken för olyckor och allvarliga skador bland fotgängare och cyklister. Medan trafiksäkerheten fortsätter att förbättras för bilister och motorcyklister ökar antalet döda och allvarligt skadade bland de oskyddade trafikanterna. Många cyklister råkar ut för singelolyckor som inte sällan leder till bestående men. Forskning pågår för att kunna utveckla effektiva metoder som sänker risken för olyckor och mildrar effekterna av de som trots allt inträffar.