Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter

Digitalisering, i betydelsen ökad användning av datorer och internet i samhället, har utvecklats snabbt och har varit en grundförutsättning för övergången till ett mer tjänstebaserat samhälle och för globaliseringen.

I dag beräknas två miljarder människor ha tillgång till internet. Sannolikt kommer i princip alla att ha internettillgång inom en inte alltför avlägsen framtid. 29

Informationstekniken påverkar beteenden

Mobiltrafiken ökar kraftigt och spås fortsätta öka. Mobil kommunikation ersätter mer stationär datoranvändning. Redan i dag öppnas 35 procent av all e-post på mobila enheter. Traditionella datoraktiviteter flyttar över till mobilen. Vi kan förvänta oss att informationstekniska lösningar kommer att bli mer kraftfulla, integrerade i olika processer, sammankopplade och trådlöst kommunicerande. Sådant som förr krävde fysisk närvaro kan i allt större utsträckning göras på distans. Mycket talar alltså för att informationstekniken medför stora förändringar även framöver, kanske inte lika mycket vad det gäller själva tekniken som hur den utnyttjas i praktiken och påverkar människors beteenden.

Digitaliseringen påverkar samhällsfunktioner

Under de senaste decennierna har digitaliseringen påverkat sättet att utforma, producera och distribuera varor och tjänster. Den har också möjliggjort framväxten av nya nätverksbaserade och alltmer decentraliserade organisationsformer. Digitaliseringen har också påverkat de demokratiska processerna, ökat transparensen och möjliggjort ökad och mer interaktiv kommunikation. De digitala systemen används i företag och myndigheter och av individer för att samverka i värdeskapande aktiviteter. De skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, nya tjänster och nya företag.30

"Den delade ekonomin" är ett exempel, som i mångt och mycket vänder upp och ner på logiken för hur tjänster och produkter produceras och används. Många tjänster är redan i bruk och används av allt fler, till exempel bilpooler för användare som samutnyttjar sina bilar, studenter som samutnyttjar kursböcker, modemedvetna som lånar kläder av varandra, privata lägenhets- och husägare som via webben hyr ut sina bostäder, småföretagare som hyr kontorsyta av varandra och digitala valutor som används globalt utan någon centralbanks kontroll.31

Ökad flexibilitet och anpassning

Industrialiseringen innebar massproduktion av standardiserade produkter som gjorde att tillgängligheten till varor ökade medan kostnaden för varorna minskade kraftigt. Digitaliseringen, i kombination med att fler efterfrågar unika snarare än massproducerade varor, kan innebära att detta förändras. Avancerade industrirobotar och 3D-skrivare medför att det blir mindre lönsamt att flytta produktion till låglöneländer.32 En sådan utveckling kan bidra till att produktion förläggs närmre slutmarknaden, vilket leder till ökad flexibilitet och bättre anpassning till lokal efterfrågan. Naturligtvis skulle en sådan utveckling även få effekter för efterfrågan på transporter.