Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mängden digital information växer

Digitaliseringen innebär en dramatiskt ökad mängd digital information.

Det finns uppskattningar om att 25 procent av all världens information fanns tillgänglig i digital form vid millennieskiftet och att denna andel i dag har ökat till 98 procent.33

På sikt kommer trenden med tillgänglig information och de möjligheter (och hot) som detta för med sig att resultera i nya och förändrade system som påverkar vardagen för människor och företag.34 Smarta miljöer, tjänster och applikationer ger förutsättningar att förenkla och förbättra livskvaliteten på många områden och kan bidra till att samhälleliga mål kan nås.

Integritet och ökade säkerhetskrav

Utvecklingen har även en baksida. Frågan om integritet relaterat till registrering av elektronisk informationsutväxling via nätet eller positionering av uppkopplade saker kan förväntas bli allt viktigare för människor och företag. Lagstiftningen har svårt att hänga med den digitala utvecklingen. Ett annat problem är att stora mängder data också har låg kvalitet eller är felaktiga. Effekten av kriminalitet eller felhantering av digitala system kan få stor påverkan. Mer övervakning, alarmsystem, självläkande system liksom ökade säkerhetskrav på tillgänglighet och hantering kan därför förväntas.