Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya vägar för kommunikation

Ökande krav på transparens och snabbhet ställer allt högre krav på kommunikativ kompetens.

Att de flesta är mobila, finns på olika forum och är ständigt uppkopplade, gör att kraven ökar på snabba uppdateringar och på att ge respons. Tiden att agera på blir allt kortare. Den ständiga uppkopplingen innebär också att man i allt högre grad utbyter information med andra i omgivningen. Alla kan vara både sändare och mottagare. Detta kan ge positiva effekter, eftersom till exempel kunder hjälper varandra. Vi kan snabbt ta hjälp av omgivningen via så kallad crowd-sourcing, som innebär ett öppet utrop till många för att få in idéer, hjälp att lösa komplexa problem, utveckla ny teknologi, lansera en ny design eller analysera stora mängder data. Trenden finns även internt i organisationer med sociala intranät i form av bloggar, kommentarsfunktioner, wikis etc. där medarbetare kan dela med sig av tankar och erfarenheter.

Konsumenter litar allt mindre på företag och representanter för det offentliga. Däremot lyssnar de
gärna på personer som liknar dem själva, vilket gör att människor tämligen snabbt kan bestämma sig för att till exempel bojkotta ett företag, likaväl som att sprida positiva budskap om företaget.35

Svårt att förutsäga it-utvecklingen

När nya tekniker växer fram tenderar de först att underskattas för att sedan överskattas när de väl börjar få genomslag. Samtidigt infrias inte alltid förväntningarna på en teknik även om den först verkar lovande.36 Att på lång sikt förutsäga utvecklingen inom it-området är svårt. Mycket av den offentliga grundläggande informationen förutses bli tillgänglig för alla. Anledningen är att allt fler vill utnyttja den för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål. Priset per it-tjänst väntas falla samtidigt som antalet konsumerade "enheter" väntas öka. Sannolikt kommer den totala kostnaden för it i samhället att stiga.