Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad efterfråga på bioenergi, men också på olja

Den globala efterfrågan på energi väntas öka. Enligt International Energy Agencys (IEA) huvudscenario kommer världens efterfråga på energi att öka med en tredjedel från 2011 till 2035. Ökningen omfattar samtliga energikällor.

Den snabbaste ökningen förutses för förnybar energi, följt av kärnkraft och naturgas.  Under samma period antas de energirelaterade koldioxidutsläppen öka med 20 procent. 37

Ökad efterfrågan på olja till transportsektorn

Den ökade efterfrågan på olja bedöms främst komma från länder som inte ingår i OECD. Runt 2030 spås Kina gå om USA som världens största oljekonsument. Det är främst transportsektorn och petroleumbaserade kemikalier som står för ökningen. IEA bedömer att nästan 60 procent av världens oljekonsumtion kommer att gå till transporter år 2035. I Europa antas efterfrågan på olja däremot minska med en tredjedel, vilket främst beror på energieffektivisering inom transportsektorn samt minskat behov av olja i bostadssektorn. För att möta den ökande efterfrågan på olja krävs oljeutvinning med okonventionella metoder, såsom skiffer- och oljesand.

Naturgas

Även efterfrågan på naturgas väntas öka till 2035. Den största ökningen sker inom energisektorn men en betydande ökning i efterfrågan på naturgas till transporter spås också, framför allt för tunga lastbilar samt stora fordonsflottor inom buss- och taxinäringarna. Enligt IEA är återstående naturgaskällor mer än tillräckliga för att möta världens naturgasbehov under årtionden.38

Bioenergi

Den globala användningen av bioenergi uppgick 2010 till 15 000 TWh, vilket energimässigt motsvarar cirka en tredjedel av den olja som används.39 Huvuddelen av bioenergin används dock traditionellt vid matlagning och uppvärmning, ofta i utvecklingsländer. Biodrivmedel inom transportsektorn utgör energimässigt endast 5 procent av den globala användningen av bioenergi.40 Uppskattningarna av hur mycket bioenergi som kan produceras varierar inom ett stort intervall beroende på olika antaganden.

Tårtdiagram över utsläpp
Olika sektorers andel av utsläpp som påverkar växthuseffekten. Transportsektorn står för 14 procent av de direkta och 0,3 procent av de indirekta utsläpp som påverkar växthuseffekten. Källa: IPCC, 2014. Summary for policy makers. AFOLU = jord- och skogsbruk.