Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Smarta elnät, smarta städer

Den tekniska utvecklingen kan komma att radikalt påverka energisektorn. Begreppet ”smarta elnät” avser hela systemet – det fysiska elnätet, elproducenten, kunden, energilagringen, kommunikationen och de avancerade systemlösningarna.

Med hjälp av till exempel smarta elmätare som ger realtidsinformation om elförbrukningen kan konsumenterna få tillgång till löpande information om energiflöden och priser i elnätet. Det öppnar möjligheter att styra den egna energianvändningen och anpassa den efter behov och elpriser. Detta underlättar en mer effektiv energianvändning och kan därmed också minska utsläppen av växthusgaser.

It-stödd information kan även underlätta för individer och organisationer att minska användningen av energi på andra sätt, exempelvis genom e-tjänster som underlättar distanskommunikation och reseplanering. Annat som kan bidra till minskad energianvändning och därmed minskade utsläpp av växthusgaser är nya tekniska lösningar för hantering av hushållsavfall och ökad energieffektivitet i byggnader liksom mer medveten hantering av vattenflöden och vegetation i den urbana miljön. "Smarta städer" pekas ut som ett intressant forskningsområde i ett europeiskt sammanhang.44