Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Städer som drivhus för innovation och tillväxt

Städerna och framför allt städernas centrum får en allt viktigare roll som plats där människor möts och interagerar.

Ett mer kunskaps- och tjänstebaserat samhälle kräver ökad täthet för att kunna utvecklas optimalt.27 Nya innovativa och högteknologiska småföretag söker sig till centrala lägen, ofta inom gångavstånd från de centrala affärskvarteren, nära andra företag och företagsnära tjänster, inklusive riskkapital. När staden förtätas så att fler ska leva på en begränsad yta, kan man förvänta sig nya aktivitetsmönster över dygnet.

Innovativa verksamheter ger högre inkomstnivåer

Framtidens framgångsrika ekonomier kommer att präglas av attraktiva och välfungerande storstadsmiljöer som kan attrahera kunskapsintensiva, högteknologiska eller tjänsteproducerande företag samt högpresterande och välutbildade individer. Enrico Moretti visar i sin forskning att bruttonationalprodukt och patent för nya tekniska lösningar har koncentrerats till ett tiotal innovativa kluster inom USA under de tre senaste decennierna.28 I dessa kluster alstrar högspecialiserade "innovationsarbetare", som ingenjörer och designers, omkring tre gånger så många lokala jobb inom servicesektorn – exempelvis läkare, snickare och servitörer – som industriarbetare. Den allmänna inkomstnivån i storstadsregioner med stort inslag av "innovativa verksamheter" visar sig vara betydligt högre än genomsnittet. Det gäller såväl högutbildade som lågutbildade. Platser där det redan finns många innovativa verksamheter tenderar att attrahera ännu fler arbetssökande och fler arbetsgivare. Därmed stärks cirkeln ytterligare.