Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Världshandeln ökar och vrids österut

Det ökade ekonomiska välståndet har många orsaker.

Globaliseringen och ökad frihandel är viktiga förklaringar till ökat ekonomiskt välstånd både globalt och för enskilda länder.18 Världshandeln beräknas öka med knappt fyra procent mellan år 2013 and 2030.19 Internationell turism utgör en viktig och växande del av handeln.20 Ökad handel stimuleras genom politiska beslut som resulterar i att olika typer av regleringar och tullar minskar eller försvinner helt. Detta kan ske inom ramen för internationella överenskommelser mellan länder eller inom ramen för WTO, men det kan också vara ensidiga nationella beslut.

Globaliseringen medför strukturomvandlingar som skapar såväl vinnare som förlorare. Den bidrar till ekonomisk tillväxt men också till att till exempel arbetstillfällen försvinner. Vinsterna är ofta brett fördelade i samhället, medan kostnaderna är koncentrerade till en mer avgränsad grupp eller ett visst geografiskt område. Med globaliseringen följer därför hela tiden risken för bakslag i form av ökad protektionism och nationalism.21 Nya sanktioner kan införas som snabbt påverkar handelsflödena.

Stora förskjutningar i svensk utrikeshandel

En stor del av den svenska utrikeshandeln sker med Europa, och den är särskilt stor med länder i Norden. Handeln med avlägsna regioner i Nordamerika, Asien, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern är relativt mindre. Prognoser för svensk utrikeshandel under perioden fram till 2035 visar dock på stora förskjutningar. Handeln med Asien och med Öst- och Centraleuropa förväntas öka kraftigt som andel av hela utrikeshandeln i båda riktningarna. Detta förväntas ske på bekostnad av handelsandelen med Västeuropa och Nordamerika. Handeln med regioner i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika väntas växa men förbli tämligen begränsad.22