Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Högre krav på myndigheterna

Statliga myndigheter har stora krav på sig att leverera resultat, samtidigt som resurserna även i fortsättningen kommer att vara begränsade.

Kraven kommer från såväl medborgare som politiska beslutsfattare. Medborgare ställer i dag större krav på att offentliga myndigheter, precis som privata företag, levererar de tjänster som man anser sig ha rätt till. De förväntar sig snabbare och mer individanpassad service.

I en rapport från PwC nämns fyra kännetecken som bör prägla framtidens framgångsrika myndigheter: De måste kontinuerligt och systematisk ha förmåga att fånga in förändrade krav i omvärlden och anpassa sin verksamhet efter dem. De måste vara innovativa för att kunna leverera mer resultat med oförändrade eller minskade resurser. De behöver vara kopplade till andra aktörer genom till exempel partnerskap och gemensamma projekt. Slutligen måste de vara transparenta så att det går att utkräva ansvar och så att medborgarna känner tillit till verksamheten.47 Ett sådant förhållningssätt ställer stora krav på myndigheters förmåga till anpassning, samverkan och förändring.