Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mer komplexa beslutsprocesser

Utvecklingen har bidragit till en mer fragmenterad samhällsorganisation med olika aktörer som arbetar utifrån egna mål samtidigt som de är ömsesidigt beroende av varandra. Beslutsprocesser har därför blivit mer komplexa.

För staten, som förr till stor del kunde förlita sig på sin interna organisation, innebär detta en särskild utmaning. Det ställer krav på förmåga att samverka med andra aktörer för att nå gemensamma resultat.

Samhällsplanering är ett bra exempel på en i grunden demokratisk process där beslut, fattade i folkvalda församlingar på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, är utgångspunkten för de vägval och prioriteringar som görs. Fler aktörer är involverade i beslutsfattandet. Utvecklingen tar sig också uttryck i nya finansieringslösningar som sker på marknadsliknande villkor eftersom de avspeglar värden och nytta utifrån flera intressenters perspektiv.

Ändrad riktning för offentlig sektor

Idéer om vilket som är det mest effektiva och lämpliga sättet att bedriva offentliga verksamheter kommer och går. New public management verkar inte längre ha samma genomslagskraft som tidigare. Inom välfärdssektorn ifrågasätts nyttan med marknadstänkande och inom transportsektorn höjs kritiska röster mot den avreglerade järnvägen. Därför kan fortsatta omorganisationer av offentlig sektor förväntas, men de kan komma att gå i en delvis annan riktning än den som dominerat under de senaste decennierna. Samtidigt kommer detta att ske med utgångspunkt i de reformer som har genomförts och utifrån de regelverk och strukturer som därmed har institutionaliserats.