Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urbanisering fortsatt kraft för samhällsförändring

De krav som ställs på framtidens transportsystem formas inte bara av hur stor befolkningen är, utan i betydande utsträckning av var människor väljer att bo och verka.

Sedan industrialismens genomslag har många människor sökt sig till städerna. Mer än hälften av jordens befolkning bor numera i stadsregioner, och till 2030 förutses den siffran öka till ungefär sextio procent. År 2050 väntas andelen vara bortåt 70 procent.7

Stark urbaniseringstrend i Sverige

Sverige är det land inom EU som har haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005.8 Urbaniseringsprocessen pågår i hela landet. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen. Under de senaste 40 åren har förortskommunerna haft den största befolkningstillväxten, vilket har lett till en utbredning av nya bostäder i städernas omland.

Samband mellan högre utbildning och storstad

De större städerna präglas inte bara av växande befolkning, där finns också en högre andel välutbildade. Universitets- och storstäder har en hög andel som går över till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på högskolenivå, och en större andel där arbetar med kunskapsintensiv produktion än i andra orter. Sambanden är tydliga mellan universitets- och högskoleorter, utbildningsnivå, branschbredd, inflyttning och ålders- och hälsoaspekter. Många unga flyttar till stora städer för att studera eller jobba. Andelen singelhushåll är hög. I stora städer finns också jämförelsevis många familjer med invandrarbakgrund med många barn och flera generationer i samma hushåll. I den svenska storstaden bor en större andel barnfamiljer med höga inkomster och hög utbildning än i jämförbara städer i norra Europa.9

Flytande gränser mellan stad och land

Gränsen mellan stad och land var tidigare skarp. Där staden slutade, började landsbygden. Nu har städernas inflytande trängt ut i den omgivande landsbygden, främst genom bilismens utveckling och möjligheterna att resa allt längre mellan bostad och arbete. Man talar om landsbygdens urbanisering. Människor kan bo på landet men arbeta i staden.

En del urbana verksamheter flyttar ut på landet. Många nya småorter har bildats nära större städer men också i äldre bebyggelsemiljöer. Byar omvandlas till småorter och tidigare fritidshusområden nära större städer omvandlas till permanentboende, i synnerhet sådana som har tillgång till kollektivtrafik.