Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad befolkning och fler äldre - också i Sverige

En av de allra största globala förändringarna de senaste hundra åren är att jordens befolkning har ökat kraftigt.

En av de allra största globala förändringarna de senaste hundra åren är att jordens befolkning har ökat kraftigt. Tidigare har man bedömt att ökningstakten avtar och att befolkningen fortsätter att växa från dagens sju miljarder till drygt åtta miljarder år 2030 och drygt nio miljarder år 2050.2 Senare beräkningar 3 visar att jordens befolkning kommer att stiga från dagens 7,2 miljarder människor till 9,6 miljarder år 2050, men därefter fortsätta uppåt och passera 10,9 miljarder år 2100 utan att ännu ha nått sin kulmen. Det beror på att befolkningsutvecklingen i södra Afrika avviker från tidigare observerade mönster.

Livslängden ökar

Den genomsnittliga livslängden ökar. Europa förutses nå sin största folkmängd inom kort för att därefter minska med cirka 40 miljoner till år 2050. Folkminskningen sker samtidigt som befolkningen blir väsentligt äldre. I Europas närområde, exempelvis i Turkiet och i Nordafrika, förutses befolkningen däremot fortsätta att öka.4

Blygsam befolkningstillväxt i Sverige

Även Sveriges befolkning växer, även om det sker i en mer blygsam skala än i många andra delar av världen. Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, vilket är en ökning med 88 971 personer jämfört med året innan. Det är den största folkökning som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Successivt förväntas befolkningen emellertid att växa långsammare och vara kring 11 miljoner år 2040 och 11,6 miljoner 2060. Ökningen sker snabbast i gruppen ålderspensionärer över 65 år, från 1,8 miljoner år 2012 till 2,9 miljoner år 2060. 5

Befolkningsutvecklingen påverkas av hur många som föds och dör samt av in- och utvandring. Invandringen till Sverige var under 2013 den högsta någonsin med drygt 115 000 personer. Den väntas fortsätta att vara hög under de närmaste åren samtidigt som även utvandringen ökar. Antalet utrikes födda förutses öka från 1,5 till 2,1 miljoner.

År 2016 beräknas männen för första gången vara fler till antalet än kvinnor. Den trenden förstärks under de följande femtio åren beroende på att skillnaden i medellivslängd minskar mellan könen. Eftersom det föds fler pojkar än flickor innebär det att männens andel av befolkningen ökar.6