Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Omvärldsanalys 2014 - Trender i transportsystemet

Trafikverkets omvärldsanalys 2014 beskriver de fem megatrender och sex transporttrender som bedöms kunna få stor inverkan på Trafikverket och aktörer i verkets nära omvärld. Här lyfter vi fram kärnan i trenderna och delar med oss av vår analys.

Trafikverkets uppdrag innebär att vi dagligen ser till att vägar och järnvägsspår är framkomliga, att mötesfria vägar anläggs, att järnvägsstationer handikappanpassas, att trafikanter får snabb och tillförlitlig trafikinformation, att förarprov utförs och allt annat som krävs för att förvalta och utveckla smart infrastruktur och därigenom bidra till samhällets utveckling. Detta förutsätter att vi kontinuerligt håller oss informerade om förändringar i omvärlden, både sådant som sker här och nu och sådant som kan tänkas ske på längre sikt och även har beredskap att kunna agera.

Trafikverkets systematiska omvärldsarbete innebär att vi kontinuerligt följer händelser inom politik, näringsliv, akademi och EU, inom anläggningsmarknaden samt inom upphandlingsområdet. Ibland görs fördjupande analyser som berör hela eller delar av vår verksamhet.

I Trafikverkets andra gemensamma omvärldsanalys (den första publicerades 2011) uppmärksammas sådana långsamt verkande och långsiktigt strukturpåverkande trender som bedöms kunna få stor inverkan på Trafikverket och aktörer i verkets nära omvärld. Rapporten syftar till att stimulera diskussion inom myndigheten om vilken påverkan dessa trender kan komma att få på längre sikt. Den gör inte anspråk på att vara den enda möjliga beskrivningen av den framtida utvecklingen eller på att vara heltäckande.

Vi hoppas att rapporten ska bidra till fördjupad dialog såväl inom som utanför Trafikverket. Hela rapporten finner du som pdf under "länkar". I rapporten hittar du också fotnoterna tills vidare.

 Vad har hänt i Sverige på 40 år?19732013
Antal som jobbar med jordbruk, skogsbruk och fiske 276 505 80 001
Döda i trafiken 1194 286
Telefoner per tusen invånare 576 1 250
Anställda i sjukvården 186 385 301 867
Varvsarbetare 26 498 8 781
Medelinkomst kvinnor, kr/år 91 250 178 750
Medelinkomst män, kr/år 216 300 295 000
Järnvägsresande , miljoner personkilometer 4 469 11 378
Antal hotellrum 41 800 113 944
Vinförsäljning, miljoner liter 64 230
Spritförsäljning 51 25
Antal biografer 1 315 703
Flygresor, miljoner utrikesresor 2,1 23,1
Statsskuld per invånare 33 994 122 000 
Kvinnor i förvärvsarbete, procent 37 75