Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys 2018

Trafikverkets omvärldsanalys 2018 beskriver fem megatrender som förändrar samhället och fem trender i transportsystemet som bedöms kunna få stor inverkan på Trafikverket och aktörer i verkets nära omvärld.

Trafikverkets systematiska omvärldsarbete innebär att vi kontinuerligt följer händelser inom transportområdet, politik, näringsliv, akademi och EU samt inom anläggningsmarknaden och upphandlingsområdet. Trafikverkets omvärldsanalys 2018 fokuserar på långsiktiga trender i samhället och i transportsystemet samt i den offentliga förvaltningen. Rapporten syftar till att stimulera till diskussion om vilken påverkan dessa trender kan komma att ha på längre sikt.

Rapporten har tagits fram inom funktionen Strategisk utveckling med stöd av andra delar av Trafikverket och Kairos Future AB, som har bidragit till avsnittet om megatrender. Den gör inte anspråk på att vara den enda möjliga beskrivningen av den framtida utvecklingen eller på att vara heltäckande, och uttrycker inte Trafikverkets viljeinriktning.

Trender

Omvärldsanalysen 2018 är den tredje sedan Trafikverket bildades. De tidigare togs fram 2010 och 2014. I arbetet har vi utgått från tidigare identifierade trender och med nya iakttagelser analyserat deras fortsatta riktning och relevans. Den mest påtagliga skillnaden under dessa år är utvecklingen inom digitaliseringsområdet. I omvärldsrapporten 2010 finns området knappt omnämnt.

I rapporten 2014 beskriver vi att digitaliseringens effekter slår igenom och 2018 konstaterar vi att digitaliseringens effekter genomsyrar allt. Trenden med ett ökat fokus på samhällssäkerhet och sårbarhet har också fått en mer framträdande roll i rapporten 2018. Detta illustrerar hur trender kan ändras över tid och att det finns stora osäkerheter om framtida utveckling.