Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transport på järnväg i rätt tid

Trafikverket följer löpande upp hur stor andel av persontågen och godstågen som kommer fram till sin slutstation i rätt tid. Här redovisar vi statistik för persontågtrafikens punktlighet.

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Att tåg ställs in kan bero på att det har blivit något fel på tåget, och att det därför måste tas ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Statistiken för persontåg, som uppdateras en gång i månaden, redovisas för följande kategorier: persontåg totalt, kortdistanståg, medeldistanståg och långdistanståg.

Dessutom redovisas också statistik för persontågens punktlighet till 60 av landets större stationer och bytespunkter.

Från och med januari 2017 redovisas endast persontrafikens punktlighetssiffror. Den som vill få information om godstågens punktlighet kan vända sig direkt till Trafikverket eller till respektive järnvägsföretag.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM5) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation räknas som försenade. I statistiken ingår de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång.

Måttet STM5 har använts sedan november 2015, och statistiken sedan dess är fullt jämförbar. Äldre material i statistikarkivet på trafikverket.se är däremot sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar.