Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2017-april 2018, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för april 2018.

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent vilket innebär att 74 614 av 83 271 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre än för mars 2018.

Förutom att våren äntligen gjort sitt intåg och att banarbetssäsongen inletts är det faktum att kortdistanstågen (flyg- och pendeltåg) gått bättre än på flera månader en bidragande orsak till det förbättrade punktlighetsresultatet. Punktlighetsresultatet för kortdistanstågen blev under april 93,7 procent, vilket är det bästa punktlighetsresultatet för en enskild månad sedan augusti 2017.

Ett punktligt tåg ska ankomma sin slutstation senast 5 minuter efter tidtabell. Den dag under april som hade bäst punktlighet var lördagen den 7 april. Av 2140 planerade persontåg ankom 2068 till slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 96,6 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade torsdagen den 19 april. Av 3130 planerade persontåg ankom 2645 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 84,5 procent. De två enskilt största orsakerna till det låga utfallet denna torsdag var en nedriven kontaktledning vid Linghem på Södra stambanan och ett kontaktledningsfel vid Mölndals nedre på Västkustbanan.

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Spårledingsfel på Södra stambanan på sträckan Arlöv-Åkarps norra 2 april.
  • Urspårning av ett banarbetsfordon vid Väring på Västra stambanan 4 april.
  • Ett elfel mellan Tumba och Flemingsberg söder om Stockholm 10 april.
  • Nedriven kontaktledning vid Årstaberg söder om Stockholm 13 april.
  • Olycka/Tillbud med kontaktledningen i tunnel på sträckan Malmsjö-Björnkulla 17 april.
  • Översvämning / hastighetsnedsättningar på Ostkustbanan söder om Sundsvall 21-30 april.
  • Spårfel/rälsbrott vid Flemingsberg söder om Stockholm 27 april.
  • Spårfel / hastighetsnedsättning Hovsta – Alväng på Mälarbanan 1-30 april.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 april.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg april 2018: 89,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 1,5 procentenheter under april 2018 jämfört med mars 2018. Jämfört med april 2017 försämrades punktligheten med 0,2 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april 2018: 93,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under april 2018 jämfört med mars 2018. Jämfört med april 2017 förbättrades punktligheten med 1,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april 2018: 87,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 3,3 procentenheter under april 2018 jämfört med mars 2018. Jämfört med april 2017 försämrades
punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april 2018: 76,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,2 procentenheter under april 2018 jämfört med mars 2018. Jämfört med april 2017 förbättrades punktligheten med 1,9 procentenheter.