Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2018-april 2019, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för april 2018.

Punktligheten för persontågen under april blev 92,0 procent vilket innebär att 78 454 av 85 238 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,3 procentenheter bättre jämfört med april 2018.

Allra bäst under april gick kortdistanstågen som står för ca 51 procent av persontågstrafiken. Utfallet för april blev 95,5 procent, vilket innebär att segmentet nådde det branschgemensamma målet om en punktlighet på 95%. Den främsta anledningen är att det inte inträffade några större  störningspåverkande incidenter eller händelser i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö där huvuddelen av kortdistanstrafiken körs.

April i siffror

Under april står samtliga tre segment för små förändringar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 0,8 procentenheter, medan utfallet för medel- och långdistanstågen backade med 1,8 respektive 0,9 procentenheter. I jämförelse med april 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment; Kortdistanstågen med 1,7 procentenheter, Medeldistanstågen med 2,7 procentenheter och Långdistanstågen med 4,2 procentenheter.

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 26 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag kom i mitten av månaden. Lördagen den 13 april ankom 2 100 av 2 162 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,1 procent.

Med en punktlighet på 94,4% var tisdagen den 16:e den vardag som hade högst punktlighet under månaden. Av 3 183 planerade persontåg ankom 3 004 sin slutstation i rätt tid.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 1 april då 2 795 av 3 218 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för månadens inledande måndag blev därmed 86,9 procent, och de enskilt största orsakerma var signalanläggningsfel på Nynäsbanan söder om Stockholm C  samt på Västkustbanan vid Varberg. Dessutom orsakade obehöriga i spår störningar på Ostkustbanan söder om Uppsala.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under april:

  • Hastighetsnedsättningar vid Hultsfred på Stångådalsbanan, 1-30 april.
  • Hastighetsnedsättningar /enkelspårsdrift Nyckelsjön-Stjärnhov på Västra stambanan, 6-10 april.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Årstaberg söder om Stockholm C, 15 april.
  • Brand vid banvallen mellan Sköldinge och Flen på Västra stambanan, 25 april.
  • Spårledningsfel Göteborg C, 11 april.
  • Obehöriga i spåret mellan Uppsala och Knivsta, trafikstopp/hastighetsnedsättning begärd av polis, 4 april.
  • Kontaktledningsfel / strömavtagarfel på ett järnvägsfordon vid Stockaryd på Södra stambanan, 26 april.
  • Spårfel / hastighetsnedsättningar Ekolsund-Grillby på Mälarbanan, 1-10 april.
  • Signalanläggningsfel Flackarp-Åkarp Norra på Södra stambanan, 15 april

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.


Utfall persontåg april 2019: 92,0 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Persontågens punktlighet försämrades med 0,2 procentenheter under april 2019 jämfört med mars 2019. Jämfört med april 2018 förbättrades punktligheten med 2,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.


Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april 2019: 95,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,8 procentenheter under april 2019 jämfört med mars 2019. Jämfört med april 2018 förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.


Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april 2019: 89,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,2 procentenheter under april 2019 jämfört med mars 2019. Jämfört med april 2018 förbättrades punktligheten med 2,7 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.


Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april 2019: 80,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)

Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,9 procentenheter under april 2019 jämfört med mars 2019. Jämfört med april 2018 förbättrades punktligheten med 4,2 procentenheter.