Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2019-april 2020, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för april 2020.

När april sammanfattas är persontågens punktlighet fortsatt hög, samtidigt som antalet inställda avgångar nådde  historiskt höga nivåer. Persontågens punktlighet i april slutade på 94,6 % när 67 544 av 71 370 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Punktlighetsresultatet för april blev det högsta punktlighetsresultatet för en enskild månad sedan januari 2013, så långt tillbaks som det finns jämförbar statistik enligt nuvarande punktlighetsmått STM(5). Med april kan också årets första tertial sammanfattas, och där blev punktligheten 94,0 vilket också det är den bästa noteringen för motsvarande period sedan 2013.

Det som förutom en rekordhög punktlighet kommit att kännetecka april är avbokade och inställda tåg i en aldrig tidigare skådad omfattning. Jämfört med april 2019 har antalet framförda tåg minskat med cirka 17 procent, och det är till stor del medel- och långdistanstågen som står för minskningen. Under april stod långdistanståg för endast 3 procent av den totala trafikvolymen till följd av att avgångarna på vissa sträckor har minskat med upp till 75%.

– Vi kunde redan innan pandemin utbröt se att punktligheten låg på en högre nivå än den gjort någonsin tidigare. När nu trafikvolymerna minskar påverkar varje enskild störning färre tåg, vilket får en positiv inverkan på utfallet och ger oss en ny toppnotering. Men det som framförallt glädjer mig i dessa för många svåra tider är att pendeltågen i våra storstadsregioner uppvisat en rekordhög punktlighet samtidigt som trafiken gått i stort sett utan indragningar säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

April i siffror

Resultatet för april är 0,4 procentenheter högre än föregående månad och 2,6 procentenheter högre än aprilresultatet föregående år. Tittar man enbart på de tåg som faktiskt avgått blev punktligheten under april 96,2 procent.

 • 79,1 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 1,8% bättre jämfört med mars 2020
 • 90,0 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2), vilket är 0,7% bättre jämfört med mars.
 • 94,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5), vilket är 0,4% bättre jämfört med mars
 • 96,3 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10), vilket är 0,3% bättre jämfört med mars
 • 97,3 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15), vilket är 0,1% bättre jämfört med mars
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg under april var 9 minuter.

Gentemot föregående månad förbättrades punktlighetsresultat för kort- och medeldistanstågen med 0,1 respektive 0,2 procentenheter, medan långdistanstågens punktlighetsresultat försämrades med 2,7 procentenheter. I jämförelse med samma månad föregående år, april 2019, förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 1,0 procentenheter, medeldistanstågen med 3,2 och långdistanstågen med 3,7 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade söndag 5 april, då 1 867 av 1 904 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 98,1 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade torsdag 16 april då 2 552 av 2 652 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 96,2 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag i april hade torsdag 2 april. Av 2 871 planerade persontåg ankom 2 339 sin slutstation i rätt tid, Den enskilt största orsaken till att punktligheten hamnade så lågt som 81,5 procent var precis som i mars en storm. Den namnlösa stormen innebar dels att många tåg ställdes in i förebyggande syfte i södra Sverige, dels att påverkan på regiontrafiken blev i stora delar av östra Sverige då stormen tog en nordligare bana än förväntat.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Skeppshult – Landeryd på Vaggerydsbanan, 6-24 april.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Nässjö – Vetlanda, 1-30 april.
 • Strömlöst tåg som blockerade spår vid Huvudsta / Tomteboda, 3 april.
 • Uppkörd växel vid Örsjö mellan Nybro och Emmaboda på Kust till kust-banan, 12-15 april.
 • Obehöriga i spårområdet Toresta – Ekolsund på Mälarbanan, 14 april.
 • Storm / spänningslöst Myrbacken – Häggvik, norr om Stockholm C, 2-april.
 • Obehöriga i spårområdet vid Årstaberg, söder om Stockholm C, 17 april.
 • Misstänkt nedriven kontaktledning Nödinge – Älvängen norr om Göteborg C, 14 april.
 • Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra, 14 april.
 • Signalanläggningsfel vid Åkarps Norra, norr om Malmö C, 21 april.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg april 2020: 94,6 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under april 2020 jämfört med mars 2020.
Jämfört med april 2019 förbättrades punktligheten med 2,6 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) april 2020: 96,5 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under april 2020 jämfört med mars 2020.
Jämfört med april 2019 förbättrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april 2020: 92,9 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,2 procentenheter under april 2020 jämfört med mars 2020. 
Jämfört med april 2019 förbättrades punktligheten med 3,2 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april 2020: 84,5 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 2,7 procentenheter under april 2020 jämfört med mars 2020.
Jämfört med april 2019 förbättrades punktligheten med 3,7 procentenheter.